0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Ropa ako komodita

Ropa patrí medzi dlhodobo najvýznamnejšie energetické suroviny na svetových trhoch. Napriek tomu, že sme svedkami prudkého rozvoja alternatívnych zdrojov energie a inovácií v energetike, ostáva tou najdôležitejšou komoditou. Prístup k nej ostáva jedným z limitujúcich faktorov rozvoja ekonomiky jednotlivých krajín sveta.

Cena je aj v tomto prípade odvodená od dopytu, ale aj ponuky. Ponuka je limitovaná tým, že ide o neobnoviteľný zdroj, rozmiestnením existujúcich producentov a často aj politickou situáciou v rôznych regiónoch sveta. Svoj  nespochybniteľný význam má aj na svetovom finančnom trhu, kde si udržiava popredné postavenie v rebríčku investičných komodít.

Čo je ropa

Ropa je fosílne palivo, ktorého vznik sa datuje do obdobia spred 400 miliónov rokov. Vznikla z prehistorických rias a planktónu, ktoré boli následne pokryté vrstvou sedimentov a vplyvom tlaku a tepla vnútri Zeme došlo k premene na ropu tak ako ju poznáme dnes. Ropa je z prevažnej miery tvorená zmesou kvapalných uhľovodíkov s menšou mierou rozpustených plynných a tuhých uhľovodíkov

"Čierne zlato" môžeme charakterizovať ako strategickú surovinu a zároveň životne dôležitú komoditu pre producentské i spotrebiteľské krajiny. Je zdrojom energie pre dopravné a prepravné prostriedky, zdrojom výroby elektrickej energie a základnou surovinou  strojárskeho, chemického a potravinárskeho priemyslu. Prestavuje  hlavný predmet konkurenčného boja a závažných sporov. Vo svete je rozdelená nehomogénne, pretože dve tretiny zásob môžeme nájsť  iba v piatich arabských emirátoch, ktorými sú: Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty, Kuwait, Irak a Irán. Okrem toho sú podstatnými krajinami v prípade ťažby Spojené štáty americké a Ruská federácia. Z menších krajín je to Venezuela.

Najzaužívanejšou objemovou jednotkou ktorá sa používa v svetovom ropnom priemysle  s súvislosti s množstvom vyťaženej, spotrebovanej a obchodovanej ropy je barel. Jeden barel zodpovedá 42 galónom čo je asi 159 litrov.

Obchodovanie na burze

Brent je hlavnou obchodnou klasifikáciou sladkej ľahkej ropy tzv. light sweet, ktorá slúži ako porovnávacia cena ropy na celom svete. Občas sa brentu hovorí i sladká ropa vzhľadom k jej nízkej hustote a nízkemu obsah síry. Hrubý brent sa získava zo Severného mora a zahŕňa Brent Blend, Forties Blend, Oseberg a Ekofisk. Brent sa považuje za svetové meradlo ceny ropy pochádzajúcej z Atlantického oceánu. Cena ropy Brent je základom cenotvorby viac ako dvoch tretín celosvetovo obchodovaného objemu ropy.

Okrem Brentu rozlišujem nasledujúce typy ropy:

 1. West Texas Intermediate (WTI)- je ľahká sladká surová ropa, ktorá má nízky obsah síry a je obchodovateľná na Chicagskej komoditnej burze.
 2. Dubai Crude, známa ako Fateh, ktorá je hustejšia, ťažšia a má vyšší obsah síry ako WTI a Brent. Používa sa ako meradlo ceny tejto komodity v rámci Blízkeho východu.
 3. OPEC Reference Basket je mixom hrubej ropy pochádzajúcej z OPEC regiónu.
 4. Bonny Lighg je sladkou ropou z Nigérie. Ide o meradlo pre africkú ropu. Svojim zložením je podobná rope Brent.
 5. Ural je ropou z Ruska, má vysoký vplyv na obsah síry a je veľmi ťažká.

Prečítajte si tiež: Stratégie obchodovania na medveďom trhu

BYBIT banner

Cena

Na vývoj cien vplýva viacero faktorov. Ropa je obchodovateľnou najmä na svetových trhoch v USD. Silnejúci dolár zdražuje komoditu pre investorov z tých krajín v ktorých nie je dolár hlavnou menou, čo má negatívny dopad na cenu a naopak. Pre svoju negatívnu koreláciu k doláru je často uznávaná ako nástroj k zaisteniu sa voči klesajúcemu doláru.

Okrem zaistenia poklesu voči doláru sa ropa používa ako nástroj pre hedging voči budúcej inflácii. Kým pri vysokej inflácii sú príjmy z akcií a dlhopisov znehodnotené, ceny komodít klesajú a zvýšenie inflačných tlakov vyúsťuje do rastu cien.

Najdôležitejším faktorom však stále zostáva  vzťah ponuky a dopytu. Ponuka má v súčasnosti pomerne stabilné miesto, avšak je výrazne ovplyvňovaná rozhodnutiami kartelu o kvótach OPEC. Dopyt kolíše najmä z dôvodu očakávaní vývoja svetovej ekonomiky. Odhad jej vývoja pridáva viacero medzinárodných inštitúcií, bánk a investičných spoločností. Významným meradlom stavu ponuky a dopytu je týždenná správa Amerického úradu pre energetiku EIA.

Vývoj cien ropy závisí v strednodobom a dlhodobom horizonte od fundamentov, ktoré hovoria o stave ekonomiky. Tými najzákladnejšími fundamentmi sú viaceré makroekonomické dáta ako napríklad HDP či priemyselná produkcia.

Faktory ovplyvňujúce cenu

Na cenu vplývajú nasledujúce faktory:

 • Globálny dopyt

- v rámci ktorého je kľúčová, ekonomickým faktorom rast ázijských krajín, ktorý ťahá ceny nahor. Predpokladá sa, že po roku 2020 bude Čína najväčším svetovým importérom ropy.

 • Politika ochrany životného prostredia

– ide o možnosti ťažby, ktoré významnej ovplyvňujú postoj jednotlivých krajín k ochrane životného prostredia. Zatiaľ čo v členských krajinách Európskej únie platia prísne nariadenia týkajúce sa ťažby, v mnohých rozvojových krajinách sú pravidlá voľnejšie.

 • Logistika a infraštruktúra

– komodita sa od dodávateľov dostáva tankermi alebo ropovodmi. Čím ďalej  sa nachádza rafinéria od logistického uzla, tým platia na dovoz  vyššie poplatky.

 • OPEC

– ropný kartel OPEC kontroluje väčšinu ťažby na Blízkom východe a rozhoduje sa o cene na základe obmedzenia produkcie.

 • Geopolitické konflikty

– cenu v značnej miere ovplyvňujú aj vojnové konflikty vo viacerých krajinách vyvážajúcich ropu. V súčasnosti sa nachádza najväčšie napätie okolo Ruska, Iránu, ale aj Venezuely.

 • Vývoj menových kurzov

- ceny sa určujú v USD, preto posilňovanie danej meny k euru znamená, že za ňu členské krajiny eurozóny zaplatia viac. Naopak však oslabenie USD k EUR má za následok zlacnenie dovozu.

 • Nové náleziská a metódy ťažby

– nové technológie ťažby najmä v USA majú priaznivý vplyv na cenu. Predpokladá sa, že USA dokážu v budúcnosti pokryť značnú časť spotreby ropných produktov z vlastných zdrojov.

Dôvody obchodovania s ropou

Ropa je komoditou obchodovanou na komoditnom trhu prostredníctvom futures kontraktov. Najlikvidnejším je kontrakt na WTI Newyorskej komoditnej burze. Druhým najväčším kontraktom je Brent s ktorým sa obchoduje v Londýne. Investovanie do tejto komodity má  pre  obchodníkov viacero výhod. V závislosti od investičných cieľov sa  obchodovanie môže využiť na tvorbu:

 1. diverzifikáce
 2. zabezpečenia inflácie
 3. špekuláciu.

Formy obchodovania s ropou

Foriem obchodovania s touto komoditou je viacero. Sú to predovšetkým:

 1. Futures - patria  do skupiny finančných derivátov. Ide o kontrakt v rámci ktorého uplynie určitý čas medzi uzatvorením a termínom vysporiadania obchodu. Pri vstupe do pozície vo futures skladá investor zálohu na hodnotu kontraku, ktorá predstavuje vlastný kapitál.
 2. CFD kontrakty - Druhým spôsobom je obchodovanie prostredníctvom CFD kontraktov, ktoré môžeme definovať ako kontrakty na vyrovnanie rozdielov. Ide o produkt obchodovaný  na trhoch mimo burzy. CFD kontrakt predstavuje zmluvu medzi dvoma stranami o pohybe ceny aktíva pričom využíva mechanizmu finančnej páky.
 3. Akcie ťažobných spoločností - Inou možnosťou ako zarobiť na cene sú akcie tých spoločností, ktoré sa zaoberajú vyhľadávaním, ťažbou, rafináciou a jej predajom. Medzi najväčšie obchodné spoločnosti patria Exxon Mobil, Chevron Conoco Philips, BP, Royal Dutsch Shell, Total.
 4. Investičné komoditné fondy – Ide o kolektívne investovanie. Tieto fondy sú riadené investičnými spoločnosťami. Ako príklad môžeme uviesť komoditné podielové fondy, ktoré sú verejne obchodovateľné, majú vysokú likviditu a obchodovanie na burze umožňuje kúpu alebo predaj  ETF za aktuálny kurz. Ich výhodou je ich oslobodenie v slovenskom daňovom režime pri dodržaní časového pásma jeden rok.

 

DISCLAIMER:
Tento článok ma edukačné účely a všetky informácie v ňom majú slúžiť len ako študijné materiály. Neposkytujeme žiadnu z hlavných či vedľajších investičných služieb ani investičné poradenstvo.

Zdroje:

Ako investovať do ropy za málo peňazí? Vaše najlepších 5 možností. [online]. 2020. Dostupné z: https://capital.com/

HOLÝ. P. Ropa Brent – základní informace, které musíte znát [online]. 2020 Dostupné z: https://www.lynxbroker.cz/

Kto má a kto nemá ropu? [online]. Dostupné z: https://www.inforse.org/

OPEC [online]. 2020. Dostupné z: https://www.opec.org/

REDAKCE W4T. Ropa jako komodita. Ropa Brent a ropa WTI [online]. 2015 Dostupné z: https://www.w4t.cz/

Mohlo by ťa zaujímať

cart