0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

31.01.2022 Aukčná platforma: Bounce Finance

V decentralizovanom svete kryptomien už vzniklo mnoho rôznych platforiem a každá slúži na niečo iné alebo rieši niečo iné. Vzniklo mnoho finančných platforiem s rôznymi účelmi a službami, ktoré si ich používatelia mohli užívať. Tým Bounce Finance pripravil pre svojich používateľov možnosť zúčastňovať sa decentralizovaných aukcií a lotérií.

Úvod

Bounce Finance je medzireťazcový decentralizovaný aukčný protokol. Bounce Finance ponúka širokú škálu aukčných služieb, ktoré používateľom umožňujú vytvárať, prepájať, obchodovať a zbierať rôzne digitálne aktíva vrátane NFT tokenov. Používatelia môžu vymieňať a obchodovať vzácne digitálne aktíva pomocou množstva dôveryhodných aukčných formátov a konkurenčných swapových prostredí.

Typy aukcií zahŕňajú fixné swapy, uzavreté ponuky, holandské a anglické aukcie. Bounce tiež zahŕňa prvky decentralizovaného financovania (DeFi), ako sú stakingové mechanizmy a ťažby likvidity. Okrem toho môžu používatelia obchodovať s aktívami prostredníctvom trhu NFT a využívať výhody súkromného a verejného mimoburzového (OTC) obchodovania s automatickým vykonávaním. Držitelia tokenu Bounce (AUCTION) sa môžu zúčastniť na riadení reťazca, aby hlasovali o návrhoch na vykonanie zmien v protokole o decentralizovaných aukciách.

Jedným z hlavných princípov Bounce je, že vzácne zdroje vytvárajú konkurenčné swapové prostredie. Na rozdiel od nekonečnej likvidity decentralizovaných búrz (DEX), ako je Uniswap, sa Bounce zameriava na gamifikáciu tokenových swapov, čím je proces zámerne konkurencieschopný obmedzením ponuky aktív a uľahčením ponukových vojen prostredníctvom aukcií. Webová aplikácia Bounce tiež podporuje viacero peňaženiek na Ethereum a Binance Smart Chain (BSC), vrátane MetaMask, Coinbase Wallet, Ledger a Trezor.

Vyhľadávač aukcií

Prvá verzia protokolu decentralizovaných aukcií Bounce fungovala podobným spôsobom ako eBay. Cieľom Bounce V2 je však stať sa Googlom decentralizovaných aukcií tým, že namiesto otvoreného zoznamu ponúkne prehliadač aukcií prostredníctvom vyhľadávacieho panela. Používatelia môžu vyhľadávať podľa názvu tokenu, typu aukcie a informácií o fonde. Táto nová funkcia vyhľadávania umožňuje plynulú navigáciu na platforme a zároveň znižuje potenciál, aby sa podvodným projektom darilo.

Decentralizované predikčné trhy

Bounce Finance ponúka decentralizovanú platformu predikčných trhov, ktorá kombinuje nástroje na vytváranie predikčných trhov v spojení s aukčnými modelmi. Trh s krypto predikciou Bounce umožňuje komukoľvek vytvárať decentralizované predikčné skupiny alebo sa zúčastňovať na trhoch vytvorených pre jednoduchú používateľskú skúsenosť s elegantnými výpočtami. Trhy s predikciou kryptomien Bounce Finance ďalej podporujú viaceré aktíva vrátane Bitcoinu (BTC), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK), Compound (COMP), Synthetix (SNX) a XRP.

Bounce vyvinul nástroj na predpovedanie stávok. Tvorcovia bazénov (pool) sa tiež môžu podieľať na fondoch predpovedí, ako aj ich spúšťať. Na vytvorenie oblasti predpovedí musia byť nastavené tri parametre. Ide o obdobie, v ktorom možno uzatvárať stávky, aktíva, ktoré možno použiť a názov skupiny. Keď sa skupina spustí a je nastavená začínajúca cena, predpovedný mechanizmus získa cenu pomocou Oracle, čo používateľom umožní uzatvárať stávky.

Používatelia platia za tieto stávky pomocou tokenu AUCTION. Okrem toho môžu používatelia staviť na obe strany predikcie viackrát v rámci určeného okna. Akonáhle sa toto okno zavrie, skupina vstúpi do fázy dopytu na konečnú cenu, kde sa stávky uzavrú na dve hodiny, zatiaľ, čo predikčný mechanizmus určí priemernú cenu a stanoví konečnú cenu. Potom inteligentné zmluvy poskytujú výsledok po porovnaní začiatočných cien s konečnými cenami.

Víťazi si rozdelia výherný fond tokenov AUCTION na základe ich vkladu a načasovania ich stávky. Čím skoršia stávka, tým priaznivejší výpočet odmeny.

Prečítajte si tiež: Plánuje EÚ zakázať ťažbu kryptomien a aké by na to mala dôvody?

Bounce Toolbox

Je komplexná sada vývojárskych nástrojov, ktoré uľahčia vytváranie prispôsobiteľných decentralizovaných aukčných protokolov. Bounce Toolbox obsahuje súpravu používateľského rozhrania (UI), prístup k aplikačnému programovaciemu rozhraniu (API) k NFT a inteligentné zmluvy s otvoreným zdrojom. Tieto nástroje zase pomôžu prekonať priepasť medzi NFT a decentralizovaným financovaním (DeFi).

Bounce OTC

Obchodná platforma Bounce Over the Counter (OTC) má za cieľ poskytovať atraktívne ceny za tokenové swapy počas medvedieho trhu. Aby sa to podporilo, platforma OTC ponúka obchodovanie bez sklzu na akomkoľvek tokene ERC-20 s nulovými limitmi.

Fixné swapové aukcie

V aukcii s fixnu výmenou alebo cenou sa dražitelia dohodnú na stanovenej cene. Tento typ aukcie je užitočný, keď má dražiteľ na mysli cieľovú hodnotu aktív na aukcii. Bounce Finance poskytuje fixné swapové aukcie pre tokeny ERC-20 a BEP-20. Tieto aukcie sú časovo citlivé a vykonávajú sa automaticky.

Holandské aukcie

Počas aukcií Bounce Dutch začínajú aktíva počiatočnou cenou známou ako konečná cena. Cena aktív pravidelne klesá o vopred stanovenú sumu a aukcia sa končí po predaji všetkých aktív.

Aukcie s uzavretými ponukami

Pri aukciách s uzavretou ponukou každý dražiteľ predloží dražiteľovi skrytú ponuku pred dátumom začatia aukcie. Tradične by tieto ponuky boli fyzicky uzavreté, aby nikto nevidel, čo ostatní účastníci ponúkli až do začiatku aukcie.

Okrem toho sa všetky ponuky otvárajú súčasne a uchádzači majú len jednu šancu. Na rozdiel od otvorených ponúk, ktoré umožňujú potenciálnym kupujúcim umiestniť viacero ponúk a súťažiť s ostatnými uchádzačmi.

Aukcie blokovanej likvidity

Aukcie blokovanej likvidity sú v podstate novou a vylepšenou verziou krypto aukcií Bounce Finance. Keď aukcia skončí, na decentralizovanej burze, ako je Uniswap, SushiSwap alebo 1inch Exchange, sa vytvorí uzamknutý fond likvidity a naplní sa prostriedkami získanými počas aukcie. Potom musia dražitelia pred začatím aukcie dosiahnuť konsenzus o podmienkach poskytnutia likvidity.

Tento typ aukcie sa môže pochváliť mnohými výhodami oproti iným modelom. Nielenže minimalizuje riziko vynucovania poskytovania likvidity, ale tiež šetrí čas a poskytuje investorom vyšší stupeň ochrany.

Sociálne overené aukcie

Sociálne overené aukčné fondy majú za cieľ minimalizovať nelegitímnych používateľov alebo podvodné fondy pri zachovaní ducha decentralizácie. Pomáha to zlepšiť používateľskú skúsenosť a kvalitu aukcií, ktoré sa na platforme konajú. Sociálne overené fondy fungujú podobným spôsobom ako bežné krypto aukčné fondy Bounce Finance. Odlišujú ich však dva hlavné faktory. Na vytvorenie sociálneho overeného fondu musia používatelia vyplniť informačnú stránku projektu, aby poskytli verejné informácie o projekte. Kľúčovou požiadavkou pre tvorcov fondu je poskytnúť overiteľné údaje v reťazci s verejnou dostupnosťou pre všetkých účastníkov.

Sociálne overené fondy musia byť pred spustením overené komunitou Bounce. Potenciálne fondy môžu zostať v stave nevybavenia až 48 hodín. Počas tohto obdobia členovia komunity vkladajú tokeny AUCTION, aby overili fond. Keď má sociálny fond 300 zamknutých tokenov, automaticky sa spustí.

Aukcia v lotérii

V lotériovej aukcii si účastníci kupujú losy za pevnú sumu (základná suma), aby sa zaradili do žrebovania. Pevnú cenu tokenu určuje tvorca fondu.

Na konci hracej doby lotérie sú výhercovia náhodne vybraní inteligentnou zmluvou a ich výherná suma sa automaticky vymení za vydražené tokeny. Tvorca fondu si nárokuje peniaze získané z predaja, zatiaľ, čo víťazi si budú nárokovať svoje vymenené tokeny z fondu. Dražba lotérie nemá trvalé straty pre nevýherných účastníkov. Účastníci, ktorí nebudú vybraní, ako víťaz, si môžu nárokovať svoj vklad späť z fondu.

Maximálny počet účastníkov, ktorí sa môžu zapojiť do žrebovania, je 60 000 ľudí a riešenie znižuje poplatky za gas pri vstup do žrebovania. Férovosť a integrita sú zabezpečené náhodným výberom a realizáciou inteligentných zmlúv. Takéto isté aukcie prebiehajú aj s NFT.

AUCTION Token

Token Bounce, tiež známy ako AUCTION token, je natívny token ekosystému Bounce Finance. Je nevyhnutný pre fungovanie platformy decentralizovaného aukčného protokolu a je nevyhnutný pre správu protokolu. Jeden token sa rovná jednému hlasu pri hlasovaní o návrhoch riadenia. To znamená, že držba väčšieho počtu tokenov oprávňuje účastníkov získať viac hlasov, a teda väčší vplyv na rozhodovanie.

Okrem toho tvorcovia bazénov (pool) používajú token, ako prostriedok výmeny pri vytváraní aukcií. Používatelia navyše dostávajú výťažok z aukcie v tokene AUCTION. Ďalšou cennou vlastnosťou tokenu  je, že poskytuje prístup k pokročilým typom aukcií s exkluzívnymi fondmi a zníženými cenami tokenov. Držitelia tokenu môžu tiež vytvárať sociálne overené fondy, ktoré pomáhajú minimalizovať podvody a falošné fondy.

Fangible

Fangible je trh s tokenmi NFT, ktorý obsahuje vzácne umelecké diela od niektorých z najväčších hviezd. Trh využíva technológiu Binance Smart Chain (BSC) a spája umelcov s fanúšikmi. Fanúšikovia majú prístup k Fangible NFT, aby si užili nový druh fanúšikovského zážitku a podieľali sa na ekonomike tvorcov. Poslaním Fangible je prekonať priepasť medzi digitálnymi menami založenými na blockchaine a súčasnými zábavnými médiami.

Tím Fangible sa zaväzuje vytvoriť NFT platformu založenú na skúsenostiach, ktorá zmení spôsob, akým zdieľame digitálny tovar. Projekt sa tiež zameriava na zjednodušenie cesty tvorcu a odstránenie prekážok vstupu odstránením vysokých transakčných poplatkov a ponukou podpory viacerých reťazcov.

Fangible je jedným z prvých trhov NFT s agnostickým reťazcom. Platforma umožňuje tvorcom a fanúšikom vytvárať zbierky NFT, aby ich mohli prezentovať a obchodovať v rámci komunity. Fangible tiež vyvíja nástroje, ktoré umožnia pokročilé obchodné funkcie a integrované trhy.

Zdroj: https://docs.bounce.finance,https://academy.moralis.io/blog/what-is-bounce-finance-and-the-auction-token

Disclaimer

Až 13 kryptomien aktualizovaných každý deň, mince so zápalnou šnúrou, fundamenty, vzdelávanie, VIP chat pre všetkých a LIVE ROOM, kde naživo obchodujeme. Kryptomeny jednoducho a zrozumiteľne s Trader2.0

Tento článok patrí firme JKralo s.r.o a je chránený copyrightom. Akéhokoľvek zneužitie (napr. kopírovanie) je trestné! Uverejnené informácie sú autorským dielom a bez súhlasu nie je ďalšie šírenie tohto materiálu povolené.

Kontakt : 
Telegram : https://t.me/jtrader20
Facebook : https://www.facebook.com/kralovanskyjakub
Instagram : https://www.instagram.com/bitcoin_trader2.0/
Twitter : https://twitter.com/Trader_20_
Web : https://trader20.sk/
E-mail : info@trader20.sk
Youtube kanál : https://www.youtube.com/channel/UCLf520Y_L1DQKURva4npXUA?view_as=subscriber

75486051_1455104544666141_6829501680044736512_n

Mohlo by ťa zaujímať

cart