0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

21.01.2022 Bezpečnostná sieť: Constellation Network

Dnes si predstavíme sieť Constellation Network, ktorá sa zameriava na bezpečnosť dát a nekonečnú škálovateľnosť. Sieť chce poskytovať služby či už malým a veľkým podnikateľom, tak aj vládam.

Úvod

Constellation Network poskytuje kybernetickú bezpečnosť pre veľké množstvo dát. Constellation Hypergraph Network poskytuje škálovateľnú a bezpečnú distribuovanú sieť, ktorá overuje dáta pre klientov z podnikového a verejného sektora. Je to prvý skutočne decentralizovaný, nekonečne škálovateľný protokol DAG.

Constellation Network ekosystém

Ekosystém Constellation Network má rôzne aspekty. Spoločne ponúkajú transparentné, bezpečné a škálovateľné frameworky na vytváranie decentralizovaných aplikácií s možnosťou indexovania a dopytu údajov.

Sieť zabezpečuje integritu a platnosť uvedených dát. Celý projekt je účelovo vytvorený s využitím architektúry riadeného acyklického grafu (DAG) pre svoju databázu. Projekt tiež navrhol svoj mechanizmus konsenzu, Proof of Reputable Observations (PRO) od základov. Hypergraph transfer protocol (HGTP) navyše umožňuje bezpečný prenos správ medzi zariadeniami a súčasne generuje zabezpečený audit trail s retrospektívnymi metadátami. Celkovo je cieľom projektu vytvoriť komunitu interoperabilných sietí, ktoré agregujú dôveryhodné zdroje údajov pomocou sebestačného a samosprávneho modelu.

Prečítajte si tiež: Varovný signál JPMorgan o konci dominance DeFi zamítli vývojáři Ethereum

Proof of Reputable Observations (PRO)

Constellation Network sa zameriava na veľké dáta a jej cieľom je uľahčiť overenie integrity dát prostredníctvom konsenzu komunity. Toto je obzvlášť dôležité pri protokoloch strojového učenia a umelej inteligencie (AI).

Vzhľadom na to sa tradičné modely konsenzu zatiaľ javia ako nedostatočné na dosiahnutie takejto vízie. Constellation Network zase používa svoj vlastný inovatívny konsenzuálny protokol, ktorý zahŕňa aspekty strojového učenia na vyváženie komplexnej sieťovej topológie s výkonnostným prístupom k odmenám overovateľov.

PRO má odolnosť voči chybám a pomocou automatizovaného riadenia dosahuje konsenzus založený na reputácii. Validátori dostávajú odmeny v minciach DAG ako stimul za čestnú účasť a overenie údajov. Okrem toho spoločnosť Constellation Network predstavuje nový model konsenzus ako služby (CaaS) pre vývojárov, ktorým umožňuje integráciu protokolu cez akékoľvek API na natívnej alebo cloudovej serverovej infraštruktúre.

Hypergraph Network Protocol

Prenosový protokol Hypergraph (HGTP) spoločnosti Constellation Network je nová forma technológie distribuovanej účtovnej knihy využívajúca infraštruktúru riadeného acyklického grafu (DAG), nelineárny a asynchrónny dátový model. Toto predstavuje bezstarostný, škálovateľný framework s podporou používateľského prostredia (UX) pre malé a stredné podniky (SME) na vytváranie decentralizovaných aplikácií.

Okrem toho je sieť HGTP bezproblémovo interoperabilná so súčasnými tradičnými centralizovanými IT infraštruktúrami. Vývojári môžu použiť sieťový protokol Hypergraph na spustenie stavových kanálov a overenie konkrétnych typov súborov údajov.

Sieťový prenosový protokol Hypergraph umožňuje transakciu aktív DAG v rámci celého ekosystému. Sieť Hypergraph tiež uľahčuje vývoj a nasadenie štandardu tokenov L_0. Dosiahnutie takéhoto frameowrku nebolo možné s existujúcimi modelmi konsenzu. Tím Constellation Network navrhol systém peer to peer (P2P). Toto funguje ako bezpečný komunikačný mechanizmus pre uzly siete Constellation Network a Hypergraph.

State Channels

Na uľahčenie hosťovania medzinárodných technologických konglomerátov využíva Constellation Network novú infraštruktúru zahŕňajúcu stavové kanály. Tieto kanáli sú ich vlastnou sieťou, ktorá agreguje a overuje svoj vlastný špecifikovaný typ údajov.

Základná štruktúra prenosového protokolu Constellation Hypergraph (HGTP) zahŕňa sériu stavových kanálov alebo mikroslužieb. Vývojári používajúci stavové kanály majú úplnú autonómiu nad tokenomickým dizajnom a obchodnými parametrami. Navyše vývojári môžu vybrať preferované typy údajov v rámci flexibility konsenzuálneho protokolu Hypergraph.

Stavové kanály poskytujú bezproblémovú interoperabilitu s existujúcimi tradičnými IT aplikáciami. Vytvára to plynulý most pre centralizované aplikácie na prechod alebo začlenenie prvkov decentralizácie do ich obchodného modelu. Okrem toho musia stavové kanály prevádzkovať aspoň jeden uzol DAG, aby sa umožnila priepustnosť.

Uzly a validátori DAG

Základná vrstva siete Constellation Network zodpovedá za prevádzku a zabezpečenie siete Hypergraph a prenosového protokolu. Zahŕňa, teda globálnu sieť uzlov DAG alebo validátorov. Zatiaľ, čo stavové kanály ukladajú rôzne schémy súborov údajov, uzly DAG sú sieťovými operátormi, ktorí overujú údaje pre stavové kanály. Počas počiatočného spustenia projektu tím vybral 100 renomovaných základných uzlov. To malo poskytnúť sieti stabilný úvod pre používateľov. Okrem toho konsenzus PRO zahŕňa finančné stimuly pre uzly, aby prilákali nové dôveryhodné uzly DAG.

Uzly alebo validátori DAG dostávajú odmeny v natívnej minci DAG projektu. Suma sa však líši v závislosti od príspevku uzla do siete a spoľahlivosti prilákania nových čestných uzlov. Výpočet odmien je úmerný dôkazu uzla DAG o renomovanom skóre (skóre PRO). Najvyššie skóre, ktoré môže uzol DAG získať, je 1,0. Čím vyššie skóre, tým vyšší počet odmien. Aby sa používatelia stali uzlom, musia zamknúť určité množstvo mincí DAG.

Hypercube a  L_0 Standard

Constellation Network, ktorá slúži nezávislým vývojárom, individuálnym živnostníkom a globálnym spoločnostiam, ponúka komplexnú súpravu obchodných nástrojov na spustenie aplikácií a kryptomien v sieti Hypergraph transfer protocol (HGTP).

Vývojový balík stavového kanála, Hypercube, predstavuje nový štandard aplikácií a tokenov, štandard L_0. Okrem toho nie je potrebná znalosť kódovania. Namiesto toho Hypercube ponúka možnosť spustiť škálovateľné aplikácie v sieti HGTP vďaka niekoľkým krokom. Stačí si vybrať preferovaného poskytovateľa hostingu a určiť stratégiu tokenu a typ údajov.

Pomocou dostupného nástroja na mintovanie si používatelia môžu vybrať rôzne typy tokenov na spustenie, ako napríklad tokeny NFT, stablecoiny alebo tokeny správy. Hypercube tiež ponúkne akúkoľvek relevantnú právnu pomoc týkajúcu sa navrhovanej tokenomiky, aby sa zabezpečila úplná zákonná zhoda a ochrana pri spustení.

Kľúčovým rozdielom medzi tradičnými štandardmi tokenov kryptomien a štandardom Constellation Network L_0 je adaptabilný a flexibilný framework. Napríklad L_0 je aplikačný štandard pre mikroslužby alebo stavové kanály a tokenový štandard pre mintovanie kryptomien. Okrem toho token L_0 zobrazuje všetky tokenomické a obchodné mechaniky aplikácie v metaúdajoch. Navyše, tokeny L_0 majú schopnosť definovať vlastné konsenzuálne parametre.

Hypercube umožňuje každému, kto chce spustiť svoj obchodný model v sieti Hypergraph ho spustiť s minimálnymi technickými znalosťami. Štandard L_0 tiež ponúka flexibilitu verejných aj súkromných aplikácií. Navyše, nasadenie tokenu alebo aplikácie pomocou štandardu L_0 znamená, že je pripravený na ekosystém a plne kompatibilný s inými protokolmi a aplikáciami v sieti Hypergraph.

Adopcia nad rámec existujúcich technológií blockchainu

Stratégia pri získavaní adopcie tejto technológie sa nebude opierať len o vyjadrenie vízie vývoja existujúcich blockchain riešení a oslovenie širokej a sofistikovanej open source komunity, ale budú mať za ciel zakladať partnerstvá medzi vládnymi orgánmi, výskumnými inštitúciami a malými a strednými podnikmi.

Pre vládne orgány a výskumné subjekty to poskytne príležitosť predefinovať riešenia týkajúce sa operácií vo viacerých doménach a toho, ako môžu otvorené siete vo veľkom rozsahu zvládnuť operácie veľkých dát. Tieto organizácie sú motivované zlepšovať životnú úroveň a zabezpečovať civilnú bezpečnosť (vlády) a ďalej rozvíjať znalostný priemysel (akademická obec a výskumné subjekty) na ďalšie inovácie bez peňažných motivácií.

V prípade malých a stredných podnikov sú kľúčovými kupujúci, medzi ktorých patria viceprezidenti pre inžinierstvo, CTO a tímy pre dátovú vedu. Zatiaľ, čo blockchain, ako produkt nemá riadkovú položku (položka s priamym výdajom) a zákazníci ho aktívne nepožadujú, sieť hľadá spôsoby, ako osloviť rôzne zainteresované strany v organizácii a riešiť existujúce potreby a problémy.

Súkromný sektor SME

Dodatočné zabezpečenie týkajúce sa veľkých údajov sa dobre hodí pre prepojený svet, v ktorom žijeme, najmä pre kritické údaje. Ďalší hlavný hack a bod zraniteľnosti bude v zariadeniach a infraštruktúrach IoT.

Zraniteľnosť a bezpečnostné sú riziká týkajúce sa prenosu údajov a údajov používaných v sektore IoT. Tieto údaje nie sú ľahko viditeľné len v inteligentných budovách, energetických sieťach, autonómnych vozidlách, IT a zdravotnej starostlivosti, ale aj v prevádzkových IT údajoch, ktoré sa ich týkajú. Bezpečnosť v súvislosti s používanými údajmi a prenášanými údajmi sa netočí len okolo spotrebiteľských údajov a IoT, ale aj prevádzkových technológií a infraštruktúr.

Zatiaľ, čo kybernetickú bezpečnosť vo veľkom rozsahu možno identifikovať prípadom použitia a odvetvím, vizionári IoT a sektorov kybernetickej bezpečnosti musia implementovať a zabezpečiť otvorené siete a technológiu distribuovanej účtovnej knihy, aby uspokojili rastúce bezpečnostné obavy týkajúce sa konektivity.

Odvetvia IoT a kybernetickej bezpečnosti majú extrémne zastaranú starú infraštruktúru a zaviedli firemné imunitné systémy, ktorým chýba agilita a túžba po vývoji. Chyby zabezpečenia sa zvyčajne neriešia, kým nedôjde k skutočnému narušeniu alebo hacknutiu. To ponecháva vládnym orgánom príležitosť predbehnúť krivku a stať sa rýchlejší ako finančne stimulovaná organizácia. Mnohé vládne RFP (žiadosti o návrhy) objasňujú rozsiahle bezpečnostné problémy spolu s naliehavou potrebou zlúčiť údaje zo starších systémov (operácie vo viacerých doménach). Výsledkom je okamžitá a obchodovateľná potreba overiť a notársky overiť údaje prostredníctvom otvorených sietí a spojiť kryptografickú bezpečnosť vo veľkom rozsahu.

Verejný sektor

Pri prehľade mnohých RFP z rôznych vládnych pobočiek Spojených štátov (NIST, SBIR, AFWERX, AirForce, NASA a NSF) existuje potreba posunúť vpred určité technológie a odvetvia, ako je pokročilá výroba, umelá inteligencia, kvantové informačné technológie, prieskum vesmíru, bezdrôtové technológie, IoT a energetické systémy.

Jadrom týchto rôznych vládnych RFP je základné zameranie na overovanie veľkých dát a interoperabilitu medzi doménami a systémami. Prístup Constellation je alternatívny, otvorený a má škálovateľnú infraštruktúru s podporou ekonomiky. Zabezpečený komunikačný protokol Constellation a distribuovaná databáza založená na grafoch (DAG) sa budú škálovať a budú bezpečnejšie nad rámec súčasných existujúcich centralizovaných riešení a cloudových infraštruktúr.

Okrem toho protokol zabezpečí bezpečný prenos správ alebo udalostí medzi zariadeniami a zároveň vytvorí auditnú stopu vygenerovaných metadát, ktorú zabezpečí proti neoprávnenej manipulácii. Bezpečným overením integrity údajov v rôznych odvetviach vytvorí sieť interoperabilnú s  dôveryhodnými údajmi riadenú komunitou.

Okrem kryptografickej bezpečnosti

Okrem bezpečnosti budú AI a strojové učenie (machine learning) potrebovať nový typ infraštruktúry, aby sa prispôsobili vízii konektivity, autonómnosti a prepojení všetkého. Aj, keď je AI najpopulárnejšia vec, dotýka sa a využíva údaje až po ich agregácii a implementácii. Umelá inteligencia je len taká dobrá, ako sú dáta, ktoré sa do nej dostanú. Skvelý hardvér sa môže vďaka AI exponenciálne vylepšiť.

Vďaka otvorenému auditu siete, dátam riadenými komunitou a záväzkom k decentralizácii, bude sieť schopná presne určiť, kde a kedy došlo k hacknutiu a, ako zabrániť systémom v pridávaní zlých dát do svojho algoritmu.

DAG Coin

DAG coin je kryptografickým aktívom projektu Constellation Network. Akékoľvek ďalšie kryptomeny postavené na sieti Hypergraph budú naopak tokenom. Okrem toho je minca DAG viac, ako len prostriedok výmeny v celej sieti.

Držitelia aktív DAG môžu mincu použiť na spustenie uzla na protokole Hypergraph alebo na nastavenie a spustenie stavového kanála. Multifunkčná minca DAG stimuluje čestné správanie v sieti.

Protokol zase odmeňuje uzly a validátorov mincami DAG za ich prínos k projektu. Okrem toho minca DAG uľahčuje interakciu bez trenia v ekosystéme siete Constellation Network. To zahŕňa uzly, stavové kanály, tokeny L_0 a rôzne podniky používajúce sieťový protokol Hypergraph. DAG coin tiež umožňuje cross-chain pooly likvidity dostupné aj v iných blockchainových ekosystémoch.

Zdroj: https://medium.com/@Cryptopleb4_32442/constellation-network-dag-e4a00df3fafd,https://benjorgensen.medium.com/an-industry-for-the-future-a-company-for-a-future-industry-e96eabf149ae,https://academy.moralis.io/blog/exploring-constellation-network-and-the-dag-coin

Disclaimer

Až 13 kryptomien aktualizovaných každý deň, mince so zápalnou šnúrou, fundamenty, vzdelávanie, VIP chat pre všetkých a LIVE ROOM, kde naživo obchodujeme. Kryptomeny jednoducho a zrozumiteľne s Trader2.0

Tento článok patrí firme JKralo s.r.o a je chránený copyrightom. Akéhokoľvek zneužitie (napr. kopírovanie) je trestné! Uverejnené informácie sú autorským dielom a bez súhlasu nie je ďalšie šírenie tohto materiálu povolené.

Kontakt : 
Telegram : https://t.me/jtrader20
Facebook : https://www.facebook.com/kralovanskyjakub
Instagram : https://www.instagram.com/bitcoin_trader2.0/
Twitter : https://twitter.com/Trader_20_
Web : https://trader20.sk/
E-mail : info@trader20.sk
Youtube kanál : https://www.youtube.com/channel/UCLf520Y_L1DQKURva4npXUA?view_as=subscriber

75486051_1455104544666141_6829501680044736512_n

Mohlo by ťa zaujímať

cart