0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Zlato potrebuje krízu

Zlato považujeme za pomerne zvláštny úkaz v dejinách ľudstva. Existuje viacero drahých kovov, zlato má však v tomto ohľade dôležité postavenie. Ľudia ho často vnímajú ako symbol bohatstva, blahobytu a dostatku. Jeho vnímanie ako majetku je podmienené historicky.

Práve v dejinách vznikla aj jeho funkcia platidla, a to ešte pred peniazmi. Peniaze už bola určitá dohoda medzi ľuďmi, dohoda o tom, že predstavuje určitú hodnotu. Práve drahý kov hodnotu nepredstavuje, je tou hodnotou samo osebe. Ide o nerast, ktorý má obmedzené množstvo. V tomto sa napríklad zhoduje s nehnuteľnosťami, resp. konkrétne s pozemkami a ich hodnotou.

Po vzniku peňazí, teda platidiel, ktoré nepredstavovali reálnu hodnotu, ale len dohodnutú hodnotu v určitých spoločnostiach, sa dal očakávať zánik funkcie platidla, ako hodnoty. Nestalo sa tak a dokonca sa stalo určitým štandardom, kedy predstavovali peniaze určitý súčet vlastníctva zlata konkrétnych národných bánk. Od tohto štandardu sa však neskôr upustilo.

Ani to však nemalo na cenu a jej rast podstatný vplyv. Stalo sa komoditou, s ktorou sa obchoduje, ktoré symbolicky u laickej verejnosti predstavuje prostriedok, akým uchovať hodnotu svojho majetku. Vývoj ceny  je vlastne ustavičným nárastom. Aj v reálnom trhovom svete teda predstavuje túto alternatívu.

Čo je to zlato

Zlato je jedným z najvzácnejších prvkov na svete a tvorí približne 0,003 dielu na milión v obsahu zemskej kôry. Napriek tomu sa každá rok vyťaží obrovské množstvo. V roku 2018 bola celosvetová produkcia zlata 3 332 ton. Toto číslo je o viac ako 2% vyššia ako v predošlom roku a znázorňuje najvyšší medziročný nárast za posledné štyri roky, podľa každoročných prieskumov celosvetovej spoločnosti GFMS Gold Survey. Za týmto vzrastom ťažby stojí vysoký dopyt po tomto kove v Argentíne, USA, Rusku a Mali. (BusinessGhana, 2019. online)

Je ťažené viacerými spoločnosťami, pre naše potreby spomenieme dve najväčšie. So to Newmont Goldcorp a Barrick Gold. Týmto dvom spoločnostiam sa v krátkosti v úvode práce venujeme.

Obchodovanie

Výpočet aktuálnej ceny zlata v EUR, závisí od aktuálnej burzovej cene na svetovom trhu. Cena zlata sa uvádza v dolároch za trójsku uncu. Do cudzích mien sa cena vypočítava podľa aktuálnych výmenných kurzov. Obchodníci, ktorí obchodujú na svetových burzách musia nakupovať minimálne tisíc uncí, aby ich cena bola výhodnejšia.

Bežní obchodníci si cenu zvyšujú o prirážky, ktoré kryjú distribučné a výrobné náklady a tiež ich maržu. Potenciálnym zákazníkom sa zlato ponúka s prirážkou do 10 %. Vypočítať aktuálnu cenu je v dnešnej dobe veľmi jednoduché. Na internetových portáloch zaoberajúca sa predajom zlata nájdeme výpočtovej kalkulačky, ktoré nám ihneď stanovia cenu podľa aktuálneho svetového kurzu.

Prečítajte si tiež: Ako investovať do akcií

BYBIT banner

Faktory pôsobiace na cenu

Zlato bolo a vždy bude, vyhľadávané investormi pre bezpečné uloženie svojich finančné prostriedkov. Cena zlata rastie so vznikom ekonomických a politických kríz. Práve preto je veľmi žiadané, aby zabránilo týmto ekonomickým dopadom. Zlato ako jediné dokáže držať svoju hodnotu v čase keď ekonomická situácia neistá. V období finančnej krízy v roku 2008 sa cena zlata do roku 2012 vyšplhala k svojim historickým maximám.

A tento podobný scenár môžeme pozorovať v aktuálnej celosvetovej situácii.  K základným faktorom ovplyvňujúcim cenu  určite patrí, kurz amerického dolára. Existujúce spojitosti medzi drahým kovom a dolárom sa dajú vypozorovať z priebehu nedávnej histórie. V období poklesu ceny amerického doláru sa cena zlata zvyšuje. V opačnom prípade zase klesá. Z týchto výhodných situácií profitujú predovšetkým investori. Tieto ekonomické zmeny zároveň zvyšujú dopyt aj cenu zlata.

Zlato ako investícia

Zlato je jasným doplnkom akcií, dlhopisov a širokých portfólií. zásoba bohatstva a zaistenie proti systémovému riziku, znehodnotenie meny a inflácii, zlato historicky zlepšilo návratnosť rizík upravených portfólií, prinieslo kladné výnosy a poskytlo likviditu k splneniu záväzkov v dobe trhového stresu.

Líši  sa tým, že sa jeho negatívne korelácie s akciami a inými rizikovými aktívami zvyšuje s tým, ako sa tieto aktíva odpredávajú. Príkladom je finančná kríza z roku 2008-2009 v USA. Hodnoty akcií a ďalších rizikových aktív klesli, rovnako ako zaisťovacie fondy, nehnuteľnosti a väčšina komodít, ktoré boli dlho považované za diverzifikátory portfólia. Naproti tomu si zlato držalo vlastnú cenu a vzrástlo, od decembra 2008 do decembra 2009 o 51 %.

Zlato trvalo ťaží z obdobia zvýšeného rizika. je obzvlášť efektívne v čase systémového rizika, prináša kladné výnosy a znižuje celkové straty portfólia. Netrvalo dlho a kríza sa po niekoľkých mesiacoch objavila v Európe.  Dlhová kríza v eurozóne sa postupne šírila od roku 2009. Odhalila nesprávne hospodárenia s financiami u mnohých štátov, ktoré sa skrývalo za európskymi dotáciami. To bol presne priestor na to, aby sa zlato dostalo na svoju najvyššiu hodnotu v histórii – ATH.

DISCLAIMER:
Tento článok ma edukačné účely a všetky informácie v ňom majú slúžiť len ako študijné materiály. Neposkytujeme žiadnu z hlavných či vedľajších investičných služieb ani investičné poradenstvo.

Zdroje:

Global gold-backed ETF holdings and flows. GoldHub [online]. 2020. Dostupné z: https://www.gold.org/

GoldHub [online]. 2020. Dostupné z: https://www.gold.org/

Historie zlata. Zlaté rezervy [online]. Dostupné z: https://www.zlaterezervy.cz/

PECH, V. Šest faktorů, které (ne)určují cenu zlata. Investiční web [online]. 2014. Dostupné z: https://www.investicniweb.cz

REVENDA, Z. Peníze a zlato. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80- 7261-214-7.

Mohlo by ťa zaujímať

cart