0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Obchodovanie - ako začať?

Začiatok obchodovania nie je jednoduchá téma a takisto aj životná zmena. Je potrebné sa na ňu pripraviť. Kroky, ktoré tu uvádzame, nie sú samotným obchodovaním, ale predovšetkým prípravou na samotné obchodovanie.

K obchodovaniu vedú nasledujúce kroky:

 1. Urči si sumu na obchodovanie
 2. Stanov si ciele obchodovania
 3. Stanov si stratégiu obchodovania
 4. Vyber si brokera a otvor si obchodný účet
 5. Vyber si produkty – finančné aktíva
 6. Obchoduj

1. Urči si sumu na obchodovanie

Na obchodovanie si môžeš stanoviť dve sumy. Jedna je jednorazová a jedna je pravidelná. O ktorú sumu pôjde, si určíš v stratégii, ktorej sa venujeme nižšie.

V prípade jednorazovej sumy ide o prostriedky, ktoré máš na účte a si si istý, že ich nebudeš v nasledujúcom čase nutne potrebovať na základné veci – nájom, spotrebné tovary a služby, potraviny, ošatenie, splátka hypotéky a ďalšie nutné výdavky. To, že ide o jednorazovú sumu, neznamená, že ju aj musíš investovať jednorazovo. Odporúča sa ju rozdeliť na menšie časti a investovať postupne, napríklad formou DCA (Dollar Cost Averaging).

V prípade pravidelnej investície ide vlastne o podiel z tvojho pravidelného príjmu. Spočíva teda v rozhodnutí, koľko z tvojej pravidelnej výplaty (alebo akéhokoľvek iného pravidelného príjmu) dokážeš vyčleniť na obchodovanie. Aj tu platí, že to musia byť peniaze, ktoré nepotrebuješ na zabezpečenie bežného fungovania domácnosti, tvojho vzdelávania a pod.

Ak si určuješ jednorazovú alebo pravidelnú sumu na investovanie, uvedom si jednu zákonitosť.  Veľa ľudí pri určovaní sumy povie, že má nízky príjem a tak sa im neoplatí investovať napríklad 50 eur mesačne. Zákonitosť však spočíva v tom, že finančná sloboda je závislá od dvoch faktorov. Prvým je výška dispozičnej sumy, ale druhým je výdavok. Z čím menšej sumy teda žiješ, tým menšiu sumu potrebuješ na to, aby si dosiahol finančnú slobodu. Nikdy sa teda nedajte odradiť ľuďmi, ktorí Vám tvrdia, že s takýmito prostriedkami sa obchodovať neoplatí.

2. Stanov si ciele obchodovania

Stanovenie cieľov vyzerá ako jednoduchý proces. Do istej miery je to pravda. Je potrebné si však uvedomiť, že cieľ musí spĺňať určité požiadavky a podmienky na to, aby to mohol byť investičný cieľ. Všeobecným pravidlom pre stanovenie cieľov je dosiahnutie SMART, a to:

 • S - Specific - Špecifický
 • M - Measurable - Merateľný
 • A - Achievable - Dosiahnuteľný
 • R - Relevant - Relevantný
 • T - Time Bound - Časovo ohraničený

V ľudskej reči to znamená, že musia byť konkrétne. Teda nie, aby si sa mal dobre. Ale napríklad to, aby si dosiahol mesačný príjem 1000 eur. To je zároveň aj jeho merateľnosť, pretože ho v určitom čase vieš vyhodnotiť. Dosiahnuteľnosť znamená napríklad to, že sa budeš pohybovať v reálnych číslach. Pri investícii 50 eur mesačne nebudeš o 10 rokov milionár. Relevancia cieľa a jeho časová ohraničenosť vyjadrujú tvoju schopnosť reálneho plánovania v čase.

Prečítajte si tiež: Návod na Binance

BYBIT banner

3. Stanov si stratégiu obchodovania

Existuje obrovské množstvo stratégií. Postupom času ju môžeš meniť podľa potreby. Na začiatku je však potrebné si ujasniť aspoň základný rámec. Pre to môžeš využiť nasledujúcich 5 možností:

Indexová stratégia

Jej cieľom je dlhodobé dosahovanie výnosu porovnateľného s priemerným výnosom vybraného akciového trhu. Môžeš očakávať výnos  okolo 10 percent ročne v dlhodobom horizonte. Pre realizáciu tejto stratégie môžeš zvoliť  ETF (Exchange Traded Funds) celotržné indexy alebo regionálne akciové koše ako je SPX, DAX, NASDAQ a pod.

Výnosová stratégia

Ide o individuálny výber titulov určených na dlhodobé držanie s potenciálom kombinácie rastu kurzu a pravidelných dividend.  Môžeš očakávať výnos v dlhodobom horizonte v rozmedzí 10-15 % ročne. Pre tieto účely odporúčame akcie významných spoločností so stabilným postavením na trhu a odborové ETF. Sú to napríklad akcie Coca-Coly, Microsoftu a pod.

Rastová stratégia

Pre realizáciu rastovej stratégie musíš nájsť fundamentálne podhodnotené tituly.  Cieľom je dosiahnutie výrazných kurzových ziskov z jednotlivých investícií. Môžeš očakávať výnos v rozmedzí 15-30 % ročne v dlhodobom horizonte. Pre realizáciu je možné odporučiť akcie začínajúcich spoločností alebo spoločností s nejakým vážnym problémom (o ktorom si presvedčený, že dopadne pre spoločnosť priaznivo). Je možné zaradiť aj akcie z emerging markets.

Ďalšie stratégie

Aktívne investovanie

Odporúča sa predovšetkým skúsenejším investorom. Môžeš očakávať ročný výnos je v rozmedzí od 20 do 50 %. Nástrojmi sú akcie fundamentálne stabilnejších spoločností s dostatočnou likviditou a je potrebné sa sústrediť na strednodobé trendy. Ako obchodník môžeš využiť úver na nákup a krátke predaje. To už však nie je v súlade s tým, že obchodník má pracovať len s prostriedkami, ktoré si môže dovoliť stratiť.

Trading

V prípade tradingu sa obchodník snaží opakovaným spôsobom realizovať malé kurzové zisky podľa krátkodobých signálov technickej analýzy. S vyšším rizikom, ktoré z toho vyplýva, súvisí aj vyšší očakávaný výnos. Ten pri tradingu býva deklarovaný od desiatok do stoviek percent ročne. Nástrojmi sú long, short, futures kontrakty a burzové opcie.

4. Vyber si brokera a otvor si obchodný účet

Recenzie rôznych brokerov sú k dispozícii na internete. Za špičku v našich podmienkach sú tradične označované spoločnosti ako XTB, eToro a Lynx. Z pohľadu obchodníka je potrebné vyhodnotiť niekoľko faktorov, a to:

 • Regulácia – dohliadni na to, aby bol broker regulovaný slovenskými alebo európskymi inštitúciami.
 • Ponuka – všímaj si šírku ponuky konkrétneho brokera.
 • Poplatky – vyber si najnižšie poplatky, ak je tvoje hodnotenie brokerov rovnaké.
 • Obchodná platforma – jej kvalitu budeš riešiť, keď budeš skúsenejší a vyberieš si, čo ti viac vyhovuje.
 • Zákaznícka podpora – to bude pre teba dôležité, aby si rozumel všetkým pravidlám a ak nie, tak aby ti to mal kto vysvetliť. Dôležitý je takisto jazyk poskytovanej podpory.
 • Minimálny vklad – pre teba ide o základnú bariéru vstupu.

5. Vyber si produkty – finančné aktíva

Výber obchodných produktov závisí od viacerých faktorov.  Existuje však aj jednoduchšie rozdelenie, a to podľa prístupu k investovaniu, ktoré rámcovo delíme na konzervatívny, vyvážený a dynamický prístup.

Všeobecne odborná literatúra odporúča nasledujúce nástroje:

 • Konzervatívny prístup: Podielové fondy, Štátne dlhopisy, Zlato, Indexové ETF.
 • Vyvážený prístup: ETF, Korporátne dlhopisy, Dividendové akcie, Akcie renomovaných firiem s dlhou históriou.
 • Dynamický prístup: Kryptomeny, Pákové produkty, Rastové akcie

6. Obchoduj

Tento bod sa každému bude zdať na začiatku ako najjednoduchší. Ver, že je to presne naopak.  Obchodovanie musíš vnímať ako cestu k svojim cieľom, k naplneniu toho, čo si si predsavzal.

Zachovávaj money management a pristupuj k obchodovaniu zodpovedne. Vždy najprv zváž to, čo môžeš stratiť a až potom to, čo môžeš získať. 

DISCLAIMER:
Tento článok ma edukačné účely a všetky informácie v ňom majú slúžiť len ako študijné materiály. Neposkytujeme žiadnu z hlavných či vedľajších investičných služieb ani investičné poradenstvo.

ZDROJE:

NESNÍDAL, T., PODHAJSKÝ, P., Jak se stát intradenním finančníkem. Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., 2008. ISBN: 978-80-903874-4-7.

WILLIAMS, Larry. Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-903874-1-6.

Mohlo by ťa zaujímať

cart