akcie a etf
Pri rozhodovaní o investovaní do akcií a ETF musí vziať každý do úvahy dva základné aspekty, ktoré idú proti sebe – očakávaný výnos a podstupované riziko. Platí totiž, že vyšší výnos možno dosiahnuť iba investíciami do aktív s vyšším stupňom podstupovaného rizika.

Diverzifikácia

Riziko môžeme pomerne účinným spôsobom obmedzovať prostredníctvom vhodnej diverzifikácie portfólia, a teda:

 • správnym rozložením akcií a ETF do rôznych odborov či regiónov,
 • stanovením a dodržiavaním správnej investičnej stratégie,
 • používaním takzvaných inteligentných pokynov,
 • využívaním rôznych zaisťovacích prostriedkov (najmä v prípade investícií v cudzej mene) či
 • riadením pomeru medzi vlastnými a vypožičanými investovanými prostriedkami.

Stratégie obchodovania

Nižšie uvádzame rôzne prístupy k správe portfólia z hľadiska očakávaného výnosu a podstupovaného rizika. Tieto stratégie pritom zoraďujeme od najnižšieho výnosu (rizika) po to najvyššie:

Indexová stratégia

Jej cieľom je dlhodobé dosahovanie výnosu porovnateľného s priemerným výnosom vybraného akciového trhu. Očakávaný výnos sa pohybuje okolo 10 percent ročne v dlhodobom horizonte. Investičnými nástrojmi sú v tomto prípade investičné certifikáty a ETF (Exchange Traded Funds), ktoré kopírujú vývoj na indexoch. Ako príklady môžeme uviesť:

 • DIA (indexová akcia k indexu Dow Jones 30)
 • SPY (S&P 500)
 • EXS1 (DAX 30)

Výnosová stratégia

Ako jej cieľ sa tradične kladie individuálny výber titulov k dlhodobému držaniu, dosahovať kombináciou rastu kurzu a pravidelných dividend celkového výnosu mierne nad priemerným výnosom referenčného trhu. Očakávaný výnos v dlhodobom horizonte činí 10-15 percent ročne.

Investičnými nástrojmi na realizáciu tejto stratégie sú akcie významných spoločností so stabilným postavením na trhu a dlhodobo ziskovým hospodárením, prípadne odborové ETF. Táto stratégia je riskantnejšia, ale ponúka možnosť vyššieho výnosu ako v prípade indexového prístupu.

Rastová stratégia

Zvolením rastovej stratégie vyhľadávame a nakupujeme portfólio fundamentálne podhodnotených titulov za účelom dosiahnutia výrazných kurzových ziskov z jednotlivých investícií. Nesieme so sebou ale zvýšené riziko, mnoho investícií môže byť stratových. Dá sa povedať, že tieto stratégie sú už určené skúseným investorom a je potrebné, aby mal investor schopnosť jednotlivé akciové tituly zanalyzovať.

Očakávaný výnos činí 15-30 percent ročne v dlhodobom horizonte. Investičnými nástrojmi sú tu akcie nových spoločností, spoločností s finančnými či právnymi problémami či spoločností z emerging markets, čo súvisí s vyšším rizikom tohto spôsobu investovania.

Aktívne investovanie

Jeho úlohou je dosahovať vhodným načasovaním obchodov a relatívne častými zmenami v rozdelení investičných prostriedkov menších kurzových ziskov v krátkom horizonte (5-10 percent) niekoľkokrát do roka. Očakávaný ročný výnos sa tak pohybuje od dvadsiatich do päťdesiatich percent.

Hlavným problémom tejto stratégie je teda časovanie trhu. To je problematické napríklad aj vzhľadom na nepredpokladané udalosti, ktoré môžu akcie v danom investičnom horizonte ovplyvniť – tzv. čierne labute.

Investičnými nástrojmi na dosiahnutie tohto výnosu sú akcie fundamentálne stabilnejších spoločností s dostatočnou likviditou, na ktorých vieme aplikovať technickú analýzu. Aktívny investor sleduje a interpretuje najmä strednodobé trendy, ktoré majú určitú zotrvačnosť, čím sa snaží eliminovať riziko spojené so snahou o časovanie trhu.

Trading

Tradingový prístup je vlastne stratégiou s cieľom opakovane realizovať malé kurzové zisky podľa krátkodobých signálov technickej analýzy. Zisky aj straty sa zamykajú už pri malých cenových zmenách, obvyklé je použitie pákového efektu, ktoré zisk či stratu zvýrazní.

trading

Podstupované riziko je pri tejto stratégii veľmi vysoké, očakávaný výnos sa však pohybuje od desiatok do stoviek percent. Investičnými nástrojmi sú kvalitné akcie s úverom na nákup alebo do predaja nakrátko, futures kontrakty a burzové opcie.

Trading je potrebné rozdeliť na niekoľko druhov, pretože aj tu sú prístupy špecifické. Sú to:

 • Scalping (skalpovanie)– Riskantné obchodovanie na 1 až 5 minútových grafoch s využívaním krátkodobej volatility. Vo všeobecnosti sa považuje za vhodné pre skúsených traderov, nie začiatočníkov.
 • Day trading (denné obchodovanie)– Využíva 15 až 30 minútové grafy. Základným pravidlom je obchodovanie počas jedného dňa. Rozdiel je v rýchlosti obchodovania a nižšej miere stresu.
 • Short term trading (krátkodobé obchodovanie)– využívanie hodinových a vyšších timeframov s dostatkom času na otvorenie a uzatvorenie obchodu. Obchody tu trvajú aj niekoľko dní.
 • Swing trading – Niekoľko dňové až niekoľko týždňové obchody.  Tento prístup sa vo všeobecnosti považuje za ideálny pre vstup do sveta tradingu pre začiatočníkov.