0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Lightning Network ako inovácia Bitcoinu

Bitcoin a bitcoinová sieť je nie len sieťou, ktorá udržiava chod kryptomeny. Samotshi Nakamoto ju navrhol takým spôsobom, aby jej prostredníctvom mohli byť uskutočňované aj platby. Chráni ju využívanie tzv. proof of work konsenzu. Platby však nie sú také rýchle, ako to v súčasnosti ponúkajú rozvinuté bankové služby. Práve na to reaguje Lightning Network, ktorý zlepšuje kvalitu a rýchlosť platieb prostredníctvom bitcoinovej siete a stavia tak kryptomenu do konkurenčného postavenia voči bankovému systému.

Lightning Network je vytvorený tak, že pracuje na druhej vrstve bitcoinovej siete. Aby sme pochopili, ako funguje, je potrebné predstaviť mechanizmus fungovania platieb na prvej vrstve siete.

Prvá vrstva

Požiadavka transakcie je vytvorená v nejakej peňaženke. Peňaženka chce previesť prostriedky do inej, resp. na inú adresu. Sieť navrhli vývojári takým spôsobom, že peňaženka funguje ako uzol v sieti. Ak užívatelia požiadavku na platbu vytvoria a transakciu zadajú, peňaženka pridá do transakcie informácie o cieľovej adrese a výške poplatku.

Výška poplatku je závislá prakticky na odosielateľovi. Užívateľ uvažuje nad tým, či je to pre neho prioritná transakcia s potrebou rýchlej realizácie (poplatky sú vyššie) alebo môže počkať a nie je pre neho podstatná časová stránka (poplatky sú nižšie). Ak to užívateľ vyhodnotí tak, že pre neho rýchlosť nie je priorita, môže nastaviť menší poplatok.

Následne transakciu kryptograficky podpíšu, a preto je potrebné využiť vlastnosti asymetrickej kryptografie. Ak je podpisovaný súbor, ktorý bude poslaný cez internet a potvrdí tým jeho pravosť, je potrebné vytvoriť hash súboru a ten zašifrovať pomocou privátneho kľúča.

Užívatelia zašlú transakciu k ďalším uzlom. Tieto uzly následne overujú, či je transakcia validná, a to predovšetkým ak z adresy neodchádza väčší počet mincí, než je na ňu uložené. Uzol takisto overuje, či je transakcia správne podpísaná pomocou verejného kľúča odosielateľa, ak sa odosielateľ nesnaží minúť mince, ktoré už boli utratené v minulosti atď. V prípade, že sieť identifikuje v ktoromkoľvek bode nejaké nezrovnalosti, transakcia sa zavrhne.

Prečítajte si tiež: Spotreba energie na ťažbu BTC medziročne vzrástla o 41%.

BYBIT banner

Riešenie Lightning Network

Lightning Network (LN) je riešením na vykonávanie nielen mikroplatieb v sieti Bitcoinu, ale tvorí úplne novú transakčnú vrstvu. Jej fungovanie je v tzv. „off-chain“  režime. Tým rozumieme, že na vykonanie transakcie nie je potrebné využívať samotný blockchain. Obchádza teda svojím spôsobom práve zápis transakcie do blockchainu, čo umožňuje zníženie ceny transakcie a zároveň aj zvýšenie rýchlosti.

Transakcie v rámci Lightning Network kanál spracúva takmer instantným spôsobom a tento systém reálne dokáže transakcie dokončiť v rámci jednotiek sekúnd. Poplatky sú buď žiadne alebo veľmi malé. Záleží na tom, cez koľko uzlov transakcie putuje. Jednotlivé uzly si berú veľmi malý poplatok za presmerovanie transakcie.

Na rozdiel od miningu, ktorým je zabezpečovaná celá bitcoinová sieť, je „routing“, teda presmerovanie transakcie, činnosť, ktorá nie je tak ekonomicky zárobková. Ide v ich komparácii o veľmi malú odmenu za pomoc pri vykonaní transakcie. Lightning Network má teoreticky neobmedzenú transakčnú kapacitu. Ako výhodu vnímame to, že vyprodukovať aj mnohonásobne menšiu energetickú náročnosť. To kritici Bitcoinu vo všeobecnosti často vyčítajú.

Rozdiel spočíva v tom, že Lightning Network sa snaží transakcie vysporiadať off-chain v rámci kanálov. Druhá vrstva umožňuje zakladanie kanálov priamo medzi dvoma užívateľmi. Užívatelia si otvoria kanál medzi sebou, pretože sú si vedomí toho, že budú medzi sebou posielať transakcie častejšie. Hlavným pozitívom je, že ak si budú transakcie posielať len medzi sebou, je poplatok za transakciu nulový.

 

Výhody a nevýhody Lightning Network

Transakcie realizujú užívatelia na blockchaine. Tým pádom transakcia podlieha poplatku za vyťaženie.  Akonáhle sa niekto z účastníkov v platobnom kanáli rozhodne kanál uzavrieť, alebo sa obaja zhodnú na uzavretí kanála, zapíše sa konečný stav medzi dvoma užívateľmi do blockchainu. Účastníci tohto kanálu si môžu teoreticky medzi sebou vymeniť aj tisíce transakcií. Blockchain však eviduje len počiatočný a konečný stav. To vnímame ako výraznú inováciu a zjednodušenie transakčných mechanizmov.

Vďaka tomuto mechanizmu umožňuje Lightning Network značne uľaviť blockchainu, ale takisto aj zrýchliť transakcie. Prináša to teda benefity na strane blockchainu, aj samotných užívateľov a Bitcoin to približuje k lepšej využiteľnosti a stáva sa postupne viac user friendly.

Nevýhodou tohto systému ostáva nutnosť prevedenia aspoň dvoch on-chain transakcií (obyčajná bitcoinová transakcia zapísaná v blockchaine), a teda otvorenie kanála a zápis konečného stavu.

 

DISCLAIMER:
Tento článok ma edukačné účely a všetky informácie v ňom majú slúžiť len ako študijné materiály. Neposkytujeme žiadnu z hlavných či vedľajších investičných služieb ani investičné poradenstvo.

Zdroje:

GAZDA, Adam. Bitcoin Paper Wallet – Co jsou a jak fungují papírové peněženky?
Finex.  2019. https://finex.cz/

POON, Joseph a Thaddeus DRYJA. The Bitcoin Lightning Network: Scalable OffChain Instant Payments 2016, https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf

ANTONOPOULOS, Andreas. Mastering the Lightning Network. Github. 2019. https://github.com

What Is a Multisig Wallet? Binance Academy [online]. 2020. https://academy.binance.com

Mohlo by ťa zaujímať

cart