0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Inflácia v minulosti a dnes. Aké sú rozdiely?

Inflácia je niečo, čo vnímame predovšetkým negatívne. Má aj svoje pozitíva, o tom však viac v samotnom článku. Najprv si však definujeme, čo to inflácia vlastne je a pozrieme sa aj na to, prečo bola v roku 2022 taká vysoká. Takisto skúsime predpokladať, ako sa bude vyvíjať v nasledujúcom období.

Definícia inflácie

Odborné zdroje uvádzajú, že inflácia je „makroekonomický jav, ktorý zaujíma významné miesto v ekonomickej teórií a je v centre každého individuálneho subjektu. Inflácia sa prejavuje dlhodobým rastom cenovej hladiny tovarov a služieb, prípadne trvalým znižovaním kúpnej sily peňažných jednotiek.“ (Lisý a kol., 2011). Investor vníma ako podstatné nie len to, čo to inflácia je, ale aj akým spôsobom dokáže ovplyvňovať akciové trhy. A to tým viac, že práve takúto situáciu v praxi prežíva.

Infláciu môžeme členiť podľa rôznych kritérií. Pre nás sú podstatné dve hľadiská, a to kvantitatívne a príčinné. Kvantitatívne hľadisko rozdeľuje infláciu podľa jej intenzity, a to na:

  • Miernu,
  • Cválajúcu a
  • Hyperinfláciu.

Mierna inflácia označuje jednociferné ročné tempo rastu cenovej hladiny (teda do 9,9 %), charakteristické pre ňu je, že tempo rastu cenovej hladiny neprekračuje tempo rastu výkonu ekonomiky.

Cválajúca inflácia znamená dvojciferné až trojciferné ročné tempo rastu cenovej hladiny (teda od 10 do 999 %), čo znamená, že ceny rastú rýchlejšie oproti výkonu ekonomiky čo spôsobuje ťažkosti v peňažnom obehu.

Extrémnym prípadom je hyperinflácia, ktorá je považovaná za krajný prípad, niekoľkociferné tempo rastu cenovej hladiny a znamená rozpad peňažného systému a zrútenie hospodárskych väzieb. Peniaze sú znehodnotené a prestávajú plniť svoju funkciu.

Dôležité je aj rozdelenie druhov inflácie z hľadiska príčin. Tam delíme infláciu na:

  • Dopytovú a
  • Nákladovú.

Dopytová inflácia súvisí s vznikom dopytového inflačného impulzu a z jeho akomodácie centrálnou bankou. Inflačný impulz vychádza z tlaku na zvýšenie niektorých zložiek agregátnych výdavkov.

Naproti tomu nákladová inflácia môže byť vyvolaná aj v situácií, keď skutočný produkt nedosahuje úroveň potenciálneho produktu, čo spôsobuje zvýšenie nákladov. Ide teda o druh inflácie, ktorá vyplýva zo zvyšovania nákladov, resp. tlačí na predajné ceny týmto spôsobom.

Prečítajte si tiež: Inflácia naša každodenná

BYBIT banner

Vplyv inflácie na akciové trhy

Z pohľadu investora je potrebné vnímať to, ako vplýva informácia na akciové trhy, kryptomeny a ďalšie investičné oblasti. Inflácia ako taká priamo neovplyvňuje akciové trhy ani kryptomeny. To uvádzame hneď na začiatku.

Určitý problém pre trhy tvorí skôr reakcia na vysokú infláciu, ktorá nie je s súlade s predstavami centrálnych bánk. Práve centrálne banky následne pôsobia reštriktívne, pretože hodnota peňazí musí vzrásť, musia pre ľudí aj firmy „zdražieť“. Lacné peniaze túto infláciu spôsobili, centrálne banky teda idú opačnou cestou. Práve to môže vyvolať určitý pokles.

Centrálne banky konkrétne realizujú tri aktivity, ktorými sa snažia v súlade so svojou úlohou v ekonomike, udržať cenovú stabilitu. Sú to:

  1. zvyšovanie úrokových sadzieb,
  2. navýšenie minimálnych rezerv
  3. sťahovanie likvidity z obehu.

Ak chceme popísať vplyv inflácie, resp. reakcie centrálnych bánk na trhy, ide o pomerne jednoduchý postup. Vyššie sadzby sa premietajú do drahších úverov, čím je obmedzená úverová aktivita a množstvo prostriedkov z obehu. Tento stav sa prejaví i pri firemných akciách nakoľko sa cez reštriktívne opatrenia zredukuje ich investičná aktivita. Popri menovej politike sa k boju proti inflácií môže použiť aj rozpočtová politika, pomocou ktorej štát obmedzí výdavky, zvýši dane  teda môžeme povedať, že hýbe s výdavkovou a príjmovou stranou rozpočtu. Tieto kroky, môžu spôsobiť zatiahnutie ekonomickej brzdy, ktorá môže spôsobiť aj brzdu na finančných trhoch. Práve to sa od roku 2022 deje. Môžeme to vidieť na reakciách Centrálnej banky USA – FEDu a takisto Európskej centrálnej banky -  ECB.  Nasledujúci graf ukazuje vývoj inflácie v USA od roku 2000.

Zdroj: FRED

Znehodnocovanie peňazí

Dôvodom inflácie v roku 2022 bolo tzv. kvantitatívne uvoľňovanie, teda poskytovanie likvidity trhom po poklese v marci 2020 v dôsledku pandémie. Tá spôsobila na trhoch šok a centrálne banky sa snažili upevniť dôveru. Nasledujúci graf ukazuje, akým spôsobom sa vyvíja peňažná zásoba v USA.

Zdroj: FRED

Po zvyšovaní úrokových sadzieb, ktorých úlohou je bojovať s infláciou od roku 2022, sa dá očakávať jej vrchol. Následne aj postupné znižovanie. Práve v takomto období sa však dá očakávať najvyšší prepad trhov, pretože zvýšené úroky majú priamy vplyv na ekonomickú výkonnosť podnikov. Nasledujúci graf ukazuje, akým spôsobom sa vyvíja úroková miera v USA.

Zdroj: FRED

 

Zdroje:  FRED

LISÝ, J a kol. 2013. Makroekonomická rovnováha a nerovnováha: teoretické a praktické
problémy. Bratislava : IURA Edition, s. r. o., 2013. 297 s. ISBN 978-80-8078-588-8.

HRUŠKA, D. Aký vplyv má inflácia na akciové trhy?!. Investicne.sk [online]. 2013. Dostupné z: http://www.investicne.sk

DISCLAIMER:
Tento článok ma edukačné účely a všetky informácie v ňom majú slúžiť len ako študijné materiály. Neposkytujeme žiadnu z hlavných či vedľajších investičných služieb ani investičné poradenstvo.

Mohlo by ťa zaujímať

cart