Proč zlato?

                                Investiční zlato – jistota, bezpečí, svoboda

 

Investiční zlato významně stabilizuje hodnotu majetku, proto jej najdete v rezervách centrálních bank, nadnárodních organizacích a u zkušených investorů. Poměr zlata v rezervách v poslední době výrazně roste. Současným trendem je i stahování zlata ze záložních úložišť.

Stejnou možnost zajištění svého majetku máte i Vy. V nabídcejsou zlatky v gramáži od 1g do 1000g (investice od cca 60EUR).

Svou rezervu ve zlatěmůžete budovat postupnědíky inteligentnímu investičnímu plánu (tady je možné postupně nakupovat zlato už od částky 4 EUR).

Proč mají cenné kovy význam ve spoření?

Měnová politika států, jejichzadluženost, nejistoty – to jsou hlavní důvody, pročobliba zlata roste. Chtíč po bezpečí a jistotě je příčinou tohoto vývoje. Úspory v penězíchztrácí svou kupní sílu nejen v důsledku inflace. V poslední době se do kupní síly národních měn promítají zásahy centrálních bank, které bojují s recesí svých ekonomik.

Zatím cojakékoliv měny a úspory podléhají inflaci, zlato jí dokáže odolávat a je tradičním uchovávatelem hodnot, ověřený staletími historie. Za unci zlata koupíte stejné množstvízboží,jako před sto a více lety.

Ukládání majetku do zlata má dlouhodobou historii a ukázalo se to jako velmi prozíravé. Kromě skutečnosti, že udržuje hodnotu, je navíc i přenosné a je možné jej vyměnit za měnu všech krajů světa. Na tyto skutečnosti navazují dnešní finanční odborníci a doporučují rozložitsi svoje spoření.Mezi papírové aktiva (akcie, dluhopisy, důchodovéspoření, stavebníspoření, životnípojištění), nemovitosti a komodity (především investiční zlato) a dnes už i kryptoměny.

Jednotlivé díly takto rozloženéhojmění se budoučasem vyvažovat. Podíl investičního zlata na celkovém jmění by se měl pohybovat v rozpětí 5% – 30%.

  • Zlato je osvobozeno od DPH, zpětný odprodej investičního zlata není předmětem daně z příjmu.
  • Zlato není možné uměle vyrobit, jeho zdroje jsou omezené.
  • Centrální banky vevelkémtlačípeníze. V minulosti podobné kroky skončily vysokou inflací až hyperinflací.
  • Zlato tvoří rezervu a představujejisté peníze v nejistých dobách(měnové války mezi státy, hospodářské krize, devalvace, inflace).Zlato je pojistkouv době krize.
  • Zlato představuje jediné skutečné peníze, není cizím dluhem. Je to univerzální měna. Díky své bezpečnosti je zlato v rezervách centrálních bank rovno hotovosti a nejbezpečnějšímstátním dluhopisům.
  • Zlato odolává nejen inflaci, dobře si vede i v časech recese.