Ako funguje investovanie do fyzického zlata?

Investičné zlato nepodlieha infácii a dlhodobo si udržuje stabilnú kúpnu silu. Je oslobodené od DPH a výnosy z predaja cenných kovov nepodliehajú dani z príjmu. Je vhodnou poistkou pre politické, vojnové, ekonomické, či menové otrasy, ktoré majú za následok stratu hodnoty meny.

Investičné zlato je skutočne dostupné!

Kúpa investičného zlata neznamená záťaž rodinného rozpočtu. Nakupovať je možné pravidelne od 4€.

Práve s touto čiastkou je možné postupne nakupovať vybrané investičné zlatky v Trader 2.0 pláne. Dojednať a podpísať Trader 2.0 plán môže osoba staršia ako 18 rokov.

Trader 2.0 plán je možné využiť aj ako sporenie pre deti. Zmluvu v tomto prípade uzatvárajú rodičia, prarodičia, alebo iná blízka osoba.

Ako funguje plán

V závislosti od výšky zaslanej platby a aktuálnej ceny vybraného zlatku v okamihu pripísania platby na účet spoločnosti IBIS InGold je nakúpená zodpovedajúca časť zlatku. Nesporíte v peniazoch, ale v unikátnej svetovej mene.

Po zafixovaní plnej hmotnosti zlatku sa zlatok stáva majetkom kupujúceho a je na základe jeho inštrukcií expedovaný. Poštovné, balné a poistenie je stanovené podľa platného cenníku služieb.

Kupujúci je v priebehu sporenia e-mailom informovaný o každej zmene, ako je dojednanie zmluvy, pripísanie platby, priebeh nákupu i expedícia zliatku.

S uzavretím plánu je spojený vstupný poplatok, ktorý môže byť uhradený jednorázovo, alebo pravidelnými platbami. Vstupný poplatok je kupujúcemu vrátený vo forme výkupnej prémie, ktorá je vyplatená v okamihu spätného predaja investičných zlatkov. Ďalšia správa a vedenie plánu je zadarmo.

Hlavné výhody plánu

  1. Nie je majetkovým účtom, z ktorého by chodili iba výnosy. S plánom kupujúci získava skutočné fyzické investičné zlatky.

Len zlato, ktoré má klient vo svojich rukách pod plnou kontrolou, preukáže v plnom rozsahu svoju hodnotu ochrany a zaistenia.

  1. Za rovnaké peniaze viac zlata – vďaka plánu budú i menej majetnému klientovi dostupné zliatky s vyššou hmotnosťou s výhodnejšou cenou na jeden gram. Tým klient získava ďalší bonus oproti nákupom jednorázovým.
  2. Plán spájavýhody držby investičného zlata s výhodami pravidelného investovania. Cena investičných zlatkov je závislá na vývoji ceny na burze cenných kovov a na menovom kurze. Klient nemusí hľadať vhodný okamih na investovanie. Pri pravidelnom investovaní využije efekt priemerovania ceny. Najviac zlata tak klient nakupuje za najlacnejšie ceny. Pri vyššej cene nakupuje menej, ale už realizuje výnos na nasporených zliatkoch.
  3. Plán ponúka kupujúcemu úplnú slobodu. Sám si určí výšku pravidelnej platby, hmotnosť i počet zliatkov, ktoré nakupuje. V priebehu sporenia potom podľa potreby upravuje výšku platieb, ich frekvenciu, vkladá mimoriadne platby, prerušuje platenie i mení podmienky expedície. Akékoľvek zmeny sú zadarmo.
  4. Plán ponúka zaručenú kvalitu – zliatky najprestížnejšej svetovej rafinérie PAMP s certifikátom o hmotnosti, najvyššej rýdzosti a výrobnom čísle. Prvým držiteľom je práve kupujúci.