0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Ethereum a smart kontrakty

Ethereum bolo predstavené v roku 2015 softvérovým vývojárom Vitalikom Buterinom. Ide o prvý blockchainový projekt, ktorý v praxi umožňoval vytváranie smart kontraktov. Ethereum bolo postavené ako open-source platforme pre vytváranie decentralizovaných aplikácií.

Odborná literatúra aj odborná verejnosť časti nazýva Ethereum aj ako „svetový počítač“ a ponúka globálnu výpočtovú infraštruktúru, ktorá prevádzkuje smart kontrakty. Platforma Ethereum ponúka vývojárom vytváranie výkonných decentralizovaných aplikácií a zároveň tak aj zaisťovať vysokú dostupnosť siete, transparentnosť. Týmto prístupom plne odstraňuje cenzúru. To vychádza z Vitalikovej túžby po decentralizovaných platformách.

 

Ethereum účty

Ethereum účet je kombináciou ethereovej adresy a privátneho kľúča, ktorý môže vlastniť ľubovoľný používateľ. Slúži predovšetkým na držanie mincí, alebo tokenov Etherea a takisto pre podpisovanie (schvaľovanie) daných transakcií. Ethereum pozostáva zo štyridsiatich dvoch znakov hexadecimálnej adresy odvodenej z posledných dvadsiatich bajtov daného verejného kľúča.

Ethereum má dva druhy týchto účtov:

 • Externe vlastnené účty: Externe vlastnené účty sú riadené kýmkoľvek, kto má k danom účte privátny kľúč. Verejné a privátne kľúče pomáhajú preukázať to, že danú transakciu skutočne kryptograficky podpísal odosielateľ a zabraňujeme tým falzifikátom transakcií. Kryptomenové prostriedky alebo tokeny nedrží užívateľ priamo, ale držíme k nim iba privátny kľúč, pretože záznamy o prostrediach sú zapísané v blokoch blockchainu Etherea.
 • Účet kontraktu: Tento typ účtu nemá zodpovedajúci privátny kľúč, účet sa vygeneruje ihneď potom, čo bol smart kontrakt nasadený do blockchainu. Smart kontrakt podľa interakcií užívateľa vykonáva požadované funkcie. Transakcie z externého účtu na CA môže v kontrakte spustiť funkcie pre rôzne akcie, ako napríklad prevod tokenov, či dokonca vytvorenie nového kontraktu.

 

Prečítajte si tiež: Príbeh tvorca Etherea

BYBIT banner

Ethereum Virtual Machine (EVM)

EVM je neoddeliteľnou súčasťou Etherea, stará sa o nasadenie a prevedenie smart kontraktov. Jedná sa teda o jadro celého Etherea, ktoré beží na každom uzle v sieti. EVM si možno predstaviť ako jedinú inštanciu v sieti, pretože Ethereum možno považovať za najväčší decentralizovaný počítač, ktorý spravuje tisíce počítačov (uzlov), na ktorých beží Ethereum.

EVM je kvázi-turingovsky kompletný stavový stroj, pretože všetky realizačné procesy sú obmedzené počtom výpočtových krokov a tiež množstvom gas dostupného na realizáciu transakcie smart kontraktu.

Architektúra EVM je založená na princípe zásobníka a ukladá všetky hodnoty v pamäti. Pracuje s dĺžkou slova 256 bitov, z dôvodu hashovania a operácií s eliptickými krivkami.

Ďalej obsahuje niekoľko adresovateľných dátových komponentov:

 • Nemenný programový kód ROM: Je načítaný pomocou bajtkódu, ktorý obsahuje každý smart kontrakt, ktorý má byť vykonaný.
 • Nestála pamäť: Obsiahnutá v každej časti, explicitne inicializovaná na nulu.
 • Trvalé úložisko: Je súčasťou stavu Etherea.

 

Ethereum smart kontrakty

Základné vlastnosti smart kontraktov:

 • Nemennosť: Potom čo je zdrojový kód smart kontraktu nasadený na Ethereum sieť, tak tento kód už nie je možné zmeniť. Jedinou možnosťou je kód najprv upraviť a potom ho znova nasadiť novú inštanciu do Ethereum siete.
 • Deterministickosť: Výstup smart kontraktu po vykonaní je rovnaký pre každého užívateľa. Výstup sa bude líšiť len ak sa zmení kontext transakcie, alebo sa aktuálny stav kontraktu v EVM zmení.
 • Limitácia: Samotný smart kontrakt ako taký, nemôže získať informácie o udalostiach z reálneho sveta, pretože nemôže odosielať HTTP požiadavky a získavať tak požadované dáta. Zasielanie priamych externých informácii by zase naopak ohrozilo decentralizáciu siete.

 

Uplatnenie smart kontraktov

Decentralizované aplikácie alebo skrátene dApps majú svoj back-endový kód (smart kontrakty) v decentralizovanej sieti (blockchainu) a nepoužívajú pre svoju operačnú logiku centralizované servery.

DApps nachádza využitie v niekoľkých sektoroch:

 • Financie: Užívatelia môžu byť poskytovatelia peňazí alebo dlžníci. V bankovom sektore zákazníci získavajú určité úrokové sadzby na základe svojich ušetrených finančných prostriedkov.
 • Sociálne médiá: Neexistuje žiadna centrálna entita, ktorá by v decentralizovaných sociálnych médiách dokázala cenzurovať príspevky užívateľov. Ak však daný príspevok bude v rozpore a stane sa problémovým, môže komunita hlasovať o jeho odstránení. To isté platí o blokácii užívateľov danej decentralizovanej aplikácie. Tento typ dApp môže mať zabudovaný systém na podporu tvorcov a užívatelia tak môžu zasielať ľubovoľné finančné prostriedky priamo, bez poplatkov tretím stranám.
 • Hlasovanie a správa vecí verejných: Hlasovanie v centralizovanom prostredí je veľmi zložitý proces. Decentralizované hlasovanie umožní spôsob hlasovania pre všetkých občanov, bez ohľadu na ich finančný stav, riadne bývanie a ďalšie problémy kvôli ktorým môžu byť v niektorých krajinách automaticky odobratí z hlasovania, čím by nemohli vyjadriť svoj názor. Smart kontrakt môže každého voliča odmeniť určitým množstvom vlastného tokenu a tým motivovať ďalších hlasujúcich o zapojení a účasti v hlasovaní.

 

DISCLAIMER:
Tento článok ma edukačné účely a všetky informácie v ňom majú slúžiť len ako študijné materiály. Neposkytujeme žiadnu z hlavných či vedľajších investičných služieb ani investičné poradenstvo.

Zdroje:

Ethereum Whitepaper. Ethereum [online].

What is an Ethereum account?. Zastrin [online].

ETHEREUM ACCOUNTS. Ethereum [online].

GAS AND FEES. Ethereum [online].

TRANSACTIONS. Ethereum [online].

DECENTRALIZED APPLICATIONS (DAPPS). Ethereum [online].

MÁCA, J. Lekce 1 - Úvod do React. Itnetwork [online].

BILNICA, D. 2022. Decentralizované Aplikace na Ethereum Blockchainu. [online].

Mohlo by ťa zaujímať

cart