0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Diskusia o opätovne predloženom zákone o lepšom zdaňovaní kryptomien | Už 3. mája o 18:00

  V stredu 3. mája o 18:00 sa uskutoční diskusia o opätovne predloženom zákone o lepšom zdaňovaní kryptomien. Ak vás táto téma zaujíma, máte možnosť položiť otázky nielen predkladateľovi zákona, poslancovi Petrovi Cmorejovi, ale aj dvom odborníkom na túto tému – Dávidovi Stancelovi, spoluzakladateľovi Blockchain Slovakia, a Petrovi Krisovi, zakladateľovi Mangata Finance.

Súčasná situácia v oblasti zdaňovania kryptomien je pre mnohých považovaná za "absolútnu smrť" pre oblasť digitálnych mien. Príjmy z predaja virtuálnych mien sú v súčasnosti zaťažené daňami a odvodmi, vrátane zdravotných odvodov. Fyzické osoby platia 19 % alebo 25 % dane z príjmov, k tomu v oboch prípadoch ešte 14 % do zdravotného poistenia.

Zníženie daňovo-odvodovej záťaže na kryptomeny a podpora investovania

Návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložila skupina poslancov SaS, OĽANO a nezaradených, má za cieľ znížiť daňovo-odvodovú záťaž z predaja virtuálnych mien. Zároveň by malo dôjsť k zjednodušeniu ich používanie v bežnom živote. Novela by mala významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom. Týka sa to aj dlhodobého investičného sporenia či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia.

Daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny by sa malo znížiť na základe tzv. časového testu. Pri predaji po uplynutí jedného roka od nadobudnutia by sa príjem mohol zdaňovať zníženou 7 % sadzbou dane. V prípade predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane spolu s ostatnými príjmami. Obdobná úprava sa má vzťahovať aj na príjmy z predaja kapitálového majetku plynúce od subjektov kolektívneho investovania.

Predkladatelia navrhujú aj zmenu zákona o zdravotnom poistení.

Fyzické osoby by mali byť oslobodené od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na tzv. časový test.

Novela zákona o cenných papieroch by mala zdvojnásobiť maximálnu výšku prostriedkov, ktorú možno v rámci dlhodobého investičného sporenia investovať za jeden kalendárny rok. Suma sa má zvýšiť z doterajších 3 000 eur na 6 000 eur. Zmenou by sa mal rozšíriť okruh investorov, ktorí môžu investovať do alternatívnych investičných fondov. Súčasne by sa mal zvýšiť podiel majetku, ktorý môžu mať takéto fondy od kvalifikovaných investorov, z doterajších 20 % na 40 %.

Podľa predkladateľov by tieto zmeny mali viesť k zvýšeniu počtu kvalifikovaných investorov, ktorých môže alternatívny investičný fond prijať medzi svojich investorov. Cieľom je podporiť dobrovoľné formy sporenia na dôchodok a zvýšiť dostupnosť a atraktívnosť investovania do kryptomien pre bežných občanov.

Vyznáš sa v kryptomenách? Vieš, ktoré altcoiny máš nakupovať? Vieš, ako si máš rozdeliť portfólio? Nie? Tak neváhaj a vyber si jedno z našich členstiev na Trader 2.0!

Príležitosť pre záujemcov položiť otázky odborníkom na túto tému.

Diskusia o návrhu zákona o lepšom zdaňovaní kryptomien ponúka príležitosť pre záujemcov položiť otázky odborníkom na túto tému. Predkladateľ zákona a poslanec NR SR za SASKU, Peter Cmorej, bude spolu s odborníkmi diskutovať o dôležitých aspektoch navrhovaných zmien. Odborníci, ktorí sa zúčastnia diskusie, sú Dávid Stancel, spoluzakladateľ Blockchain Slovakia, a Peter Kris, zakladateľ Mangata Finance. Zároveň budú odpovedať na otázky týkajúce sa budúcnosti zdaňovania a investovania do kryptomien na Slovensku.

Táto diskusia je dôležitá príležitosť pre všetkých záujemcov o kryptomeny a investovanie. Dozviete sa viac o plánovaných zmenách v legislatíve a budete mať možnosť otvorene diskutovať o dôsledkoch týchto zmien pre vaše osobné financie a investičné stratégie.

DISCLAIMER:
Tento článok ma edukačné účely a všetky informácie v ňom majú slúžiť len ako študijné materiály. Neposkytujeme žiadnu z hlavných či vedľajších investičných služieb ani investičné poradenstvo.

 

Mohlo by ťa zaujímať

cart