0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

28.01.2022 Sieť poskytujúca GPU výpočet: Render Network

Používatelia, ktorí chcú vytvárať rôzne digitálne diela, ktoré sa dajú použiť aj vo svete Metaverse a majú vysoké rozlíšenie, často potrebujú vysoký výkon svojho GPU. Bohužiaľ nie každý má dostatočne výkonný GPU a na to, aby dokázal vytvoriť digitálne dielo, ktoré bude vo vysokom rozlíšení mu stačí sa pripojiť na sieť Render Network.

Úvod

Render Network  funguje ako sieť, ktorá spája používateľov, ktorí chcú vykresliť svoju tvorivú prácu s nečinným GPU výpočtom, aby sa urýchlil proces vykresľovania a zefektívnil ho. Využíva decentralizovaný systém na sledovanie a správu úloh vykresľovania škálovateľným spôsobom.

Používatelia, ktorí chcú využiť výpočtovú kapacitu Render Network, musia najprv odoslať úlohu so žiadosťou o prístup. Protokol potom určí množstvo tokenov RNDR potrebných pre úlohu a vytvorí inteligentnú zmluvu s príslušnými podrobnosťami. Potom sa posiela cez sieť, kde sú členovia, ktorí vlastnia GPU, odmenení za poskytnutie svojho výpočtového výkonu pre danú úlohu.

Tvorcovia obsahu, experti na vizuálne efekty, 3D umelci a ďalšie povolania náročné na GPU sú primárnou používateľskou základňou, ktorá môže ťažiť z platformy Render Network. Konečným cieľom je demokratizovať cloudové vykresľovanie GPU a zároveň umožniť ostatným speňažiť svoju nečinnosť vykresľovania GPU.

Ako funguje?

Projekt Render Token využíva Render Network v tandeme s technológiou OctaneRender spoločnosti OTOY na decentralizáciu vykresľovania GPU. Token RNDR je rozhodujúci pre operácie. Všetky zainteresované strany (tvorcovia a operátori uzlov) musia vlastniť natívne aktívum, aby mohli používať Render Network.

Render Network využíva kryptografiu a informatiku na automatizáciu globálnej siete poskytovateľov GPU. Pomocou inteligentných zmlúv Render Network spája používateľov vyžadujúcich úlohy vykresľovania s vlastníkmi nečinných GPU. Majitelia GPU si vyberú preferované dostupné úlohy vykresľovania a dokončia ich pomocou OctaneRender.

Po dokončení úlohy a overení kvality vlastník GPU úlohu uzavrie. Potom inteligentné zmluvy automaticky platia vlastníkom GPU za ich služby pomocou tokenu RNDR. Používatelia, ktorí odosielajú žiadosti o prácu alebo tvorcovia, získajú super rýchly a efektívny zážitok z vykresľovania v porovnaní s možnosťami doma. Platforma Render Token navyše ponúka oveľa efektívnejšiu službu ako alternatívne štúdiá video dizajnu.

Projekt tiež ponúka plnú istotu potenciálnym tvorcom používajúcim sieť. Ak by sa vlastník GPU z akéhokoľvek dôvodu v priebehu úlohy prepol do režimu offline, celé množstvo tokenov RNDR sa vráti do peňaženiek tvorcov. Platforma Render Token navyše využíva bodový systém, ktorý stimuluje čestnú a efektívnu účasť.

Čo je to vlastne GPU?

GPU (Graphics Processing Unit) je procesor, ktorý vykonáva operácie potrebné na vykresľovanie. Odborníci využívajú tento hardvér na počítačovú grafiku a produkciu obrázkov. Okrem toho sa táto technológia používa v mnohých aplikáciách. Túto jednotku majú napríklad aj hry, ktoré zabezpečujú bezproblémovú grafickú produkciu.

V minulosti odborníci používali túto technológiu na 3D vykresľovanie, ktorá sa stala pokročilejšou. Sú tiež programovateľné, čo programátorom uľahčuje ich úpravu podľa individuálnych potrieb. Vďaka jeho programovateľnosti si používatelia užívajú lepšiu grafiku a vizuálne efekty.

Prečítajte si tiež: Kryptomenové pracovné pozície zaznamenali v roku 2021 obrovský rast

OctaneRender

OTOY uviedol prvé a najrýchlejšie GPU akcelerovaného, nezaujatého a fyzicky správneho rendera na svete s názvom OctaneRender. Zložitosť a výpočtové nároky na vykresľovanie sa exponenciálne zvyšujú s nastupujúcim trendom animácií obsahu a prechodov virtuálnej reality (VR). Navyše sa pracovné zaťaženie zdvojnásobí pri stereo vykresľovaní (na podporu ľavého aj pravého pohľadu). Vyššia snímková frekvencia a rozlíšenie snímok sa rýchlo stávajú štandardom a sú náročnejšie na vykresľovanie, ako napríklad ultravysoké rozlíšenie (UHD) 8K pri 240 snímkach za sekundu (FPS) je 256-krát viac ako HD 720p30. OctaneRender, ako taký predstavuje revolučné riešenie na vytváranie rovnako ohromujúcich umeleckých diel s vysokým rozlíšením za zlomok času.

Pomocou paralelnej výpočtovej infraštruktúry, OctaneRender využíva nový prístup využívajúci grafické karty namiesto CPU. Výsledkom je, že OctaneRender dokáže vytvárať vysokokvalitné fotorealistické obrázky rádovo rýchlejšie ako predchádzajúce renderery. Dosahuje to pomocou jedinečných algoritmov, ktoré sledujú pohyb svetla a energie v scéne, čo predstavuje rozsiahly zoznam premenných.

OctaneRender spája ohromujúcu rýchlosť s najvyššou presnosťou na vykresľovanie obrázkov s vysokým rozlíšením (HD) pomocou bežných grafických kariet v priebehu niekoľkých minút. OctaneRender funguje na sieti OctaneRender Cloud (ORC), ktorá je dostupná prostredníctvom OTOY.

Používatelia siete ORC môžu navyše využívať platformu Render Token na streamovanie a poskytovanie služieb. Všetko, čo musia urobiť, je držať nejaké natívne tokeny RNDR vo svojich peňaženkách Web3, aby mohli odoslať požiadavku na inteligentnú zmluvu Render Token. Potom sa vypočítajú náklady na vykresľovanie. Po potvrdení sa tým spustí automatický prevod prostriedkov na príslušné účty.

Processing Jobs

Vlastníci nečinných GPU sú po registrácii v Render Network známi ako operátori uzlov. Každý operátor má verejné číselné hodnotenie v rozsahu od 0 do 60. Po registrácii začnú operátori poskytovať svoje služby s hodnotou 60. Skóre operátora sa môže buď zvýšiť po dokončení úloh alebo sa môže znížiť nečinnosťou.

Existuje bodový systém, ktorý umožňuje dynamickú štruktúru odmien v závislosti od zložitosti projektu. Čím zložitejšia a náročnejšia je úloha vykresľovania, tým viac odmien by operátor dostal.

Ďalšou metrikou vypočítanou vo vzorci odmeňovania je percento úspešnosti za 30 dní. To si vyžaduje, aby operátori dosiahli minimálne päť úloh. Táto metrika však ovplyvňuje skóre nepriamo. Čím nižšie je percento úspešnosti, tým viac bodov operátor stratí. Napríklad, ak je 30-dňové percento úspešnosti operátorov 80 % alebo menej, stratia tri body. Alebo, ak je úspešnosť operátorov medzi 80% - 90%, stratia dva body a pri úspešnosti medzi 90%-100% stráca iba jeden bod.

Requesting Jobs

Podobný scenár nastáva pre používateľov, ktorí do siete prinášajú úlohy vykresľovania, nazývaných tvorcovia. Projekt Render Network verí, že nová architektúra a škálovateľné výhody spôsobia, že je nepravdepodobné, že sa vyskytnú úzke miesta a dlhé čakacie doby.

Hodnotenia tvorcov určujú ich prioritu v rade Render Network. Aby ste sa uistili, že ste blízko prvých miest, projekt používa dynamické výpočty svojho bodového systému vrátane váženého priemeru.

Existujú dva výpočty, ktoré určujú skóre tvorcu a tým aj pozíciu v rade. To zahŕňa počet tokenov RNDR, ktoré má človek vo svojej peňaženke, spolu so 60 dňovým priemerom objemu transakcií.

Render a Metaverse

Render token je nevyhnutnou súčasťou Metaverse. Aby si používatelia mohli vychutnať krásnu a umeleckú grafiku, potrebujú médium, ktoré umožňuje a uľahčuje vytváranie diel Metaverse.

Metaverse je alternatívny svet, ktorý existuje iba prostredníctvom technológie. Ak, teda chcete byť súčasťou Metaverse, musíte sa spojiť s médiom, ktoré vám ukazuje svet. Dnes Metaverse využíva technológiu virtuálnej reality na umožnenie realistického zážitku pre spotrebiteľov.

Kvôli škálovateľnosti RNDR nebudú programátori míňať veľa peňazí na vytváranie kvalitného obsahu. Grafickí dizajnéri môžu využiť nevyužitú energiu na vytvorenie skvelých diel Metaverse, čím napomáhajú rastu digitálneho sveta. Táto technológia je potrebná v digitálnom svete na poskytovanie efektívnych a energeticky úsporných služieb.

Render Token (RNDR)

Natívnym aktívom platformy Render Network je token RNDR využívajúci štandard tokenov Ethereum ERC-20. Ako základný prvok Render Network, tvorcovia platia za služby v tokene RNDR. Operátori uzlov tiež dostávajú odmeny za svoje príspevky v tokenoch RNDR.

OTOY používa jednotku benchmarkingu, ktorá odráža výpočtový výkon rôznych GPU, vypočítava náklady na úlohy vykresľovania a umožňuje používateľom prispôsobiť si parametre vykresľovania pomocou OctaneBench.

Počas spustenia aktíva Render Token bola jedna RNDR mapovaná na 256 sekúnd práce na 256 OctaneBench. Používatelia si to môžu prispôsobiť podľa svojich preferencií pomocou jedného tokenu RNDR. Napríklad buď 64 sekúnd na 1024 OctaneBench alebo 32 sekúnd práce na 2048 OctaneBench. Potom používatelia dostanú cenovú ponuku v tokenoch RNDR na cenu úlohy vykresľovania.

Využitie OctaneBench na OctaneRender Cloud (ORC) Network v spojení s tokenom RNDR optimalizuje náklady a efektivitu. Mapovanie tokenu RNDR s benchmarkom výpočtového výkonu umožňuje projektu vždy prideliť úlohu vykresľovania najefektívnejším možným spôsobom, čím sa zabezpečí, že sieť bude pracovať na špičkovej kapacite a nebude sa plytvať výkonom GPU.

Držanie tokenu RNDR ponúka používateľom príležitosti využívať decentralizovanú službu vykresľovania v sieti typu peer to peer. Token RNDR funguje, ako Proof of Render  v sieti a zároveň je primárnym prostriedkom výmeny v rámci ekosystému.

Čo Render Network rieši?

Tvorcovia projektu si uvedomujú problémy s vytváraním skvelej grafiky. Uvedomujú si, že výzva každým dňom narastá, najmä s meniacim sa prostredím. V rovnakom duchu sa Render Network zameriava na podporu dopytu po pokročilejšom vykresľovaní, čo vedie k väčšej zložitosti a interaktivite.

Ako sa časy menia, menia sa aj nároky a potreby. Ľudia hľadajú pokročilejšie vykresľovanie, aby splnili rastúce požiadavky. Tu je niekoľko oblastí, v ktorých sa táto technológia zameriava na zlepšenie a zmenu.

Škálovateľnosť siete

Škálovateľnosť je jedným z najväčších problémov vo svete digitálnych aktív. Pre mnohé siete je ťažké vykonávať transakcie v rekordnom čase. Tento pojem je definovaný, ako schopnosť systému zvládnuť rastúcu prácu. Napriek popularite Ethereum a pokročilým algoritmom má sieť problémy so škálovateľnosťou, čo vedie k strate času a drahému vykonávaniu transakcií.

Podobne je náročné škálovať výkon vykresľovania GPU pomocou staršej technológie. Je to preto, že niektoré veci sieť nedokáže robiť lokálne alebo v cloude. Na efektívnu implementáciu je preto potrebné začleniť decentralizáciu.

GPU sieť

GPU je nevyhnutným prvkom väčšiny inteligentných zariadení pre bezproblémový chod. Súčasné GPU však nie sú také efektívne, ako je to možné, a preto je potrebné maximalizovať potenciál siete využitím nečinného GPU. Táto procesorová jednotka manipuluje a mení pamäť pre optimálne zobrazenie výstupov na obrazovke.

Sila GPU

V súčasnosti ťažba Proof of Work vyžaduje veľa výkonu GPU, najmä, keď siete využívajú GPU na riešenie ľubovoľných aritmetických funkcií. Je však dobré poznamenať, že tento konsenzus je neefektívny, pretože využíva veľa energie na vykonanie malej časti práce. Render Network dúfa, že zmení tento problém, aby umožnil efektívnosť a zároveň pomohol kreatívnym používateľom dosiahnuť ich ciele.

Správa digitálnych práv

Táto sieť chce riešiť problémy s uskladnením umeleckých diel. Sieť chce vytvoriť priaznivé prostredie, kde si umelci môžu bezpečne ponechať svoje umelecké diela, pričom ich poznajú. Sieť dúfa, že na dosiahnutie tohto cieľa využije technológiu blockchain na ukladanie a ľahký prístup k svojim dielam.

Zdroje

Platfroma chce zabrániť plytvaniu zdrojmi. Vďaka vytvoreniu Bitcoinu môžu používatelia využívať technológiu blockchainu. Existujú však nečinné GPU, čo vedie k plytvaniu, najmä pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie. S touto sieťou existuje možnosť, že tvorcovia spotrebúvajú menej energie pri napĺňaní svojich potrieb.

Obmedzené možnosti

Ďalším problémom, ktorý táto technológia chce vyriešiť, je nedostupnosť možností. Keď má tvorca viacej možností, môže jednoduchšie dosiahnuť svoj cieľ. Platforma zabezpečuje dostupnosť možností, a tak môžu programátori vytvárať interaktívnejšie návrhy alebo na nich pracovať.

Render Network sa snaží riešiť mnoho problémov a pomáha tvorcom digitálnych diel, aby mohli vytvárať diela v, čo najlepšej kvalite bez nutnosti mať vysoko výkonný GPU.

Zdroj: https://www.kucoin.com/blog/what-is-render-token-and-how-does-it-work,https://academy.moralis.io/blog/exploring-render-network-and-the-rndr-token,https://cryptoticker.io/en/what-is-render-crypto-and-how-does-it-help-the-metaverse/

Disclaimer

Až 13 kryptomien aktualizovaných každý deň, mince so zápalnou šnúrou, fundamenty, vzdelávanie, VIP chat pre všetkých a LIVE ROOM, kde naživo obchodujeme. Kryptomeny jednoducho a zrozumiteľne s Trader2.0

Tento článok patrí firme JKralo s.r.o a je chránený copyrightom. Akéhokoľvek zneužitie (napr. kopírovanie) je trestné! Uverejnené informácie sú autorským dielom a bez súhlasu nie je ďalšie šírenie tohto materiálu povolené.

Kontakt : 
Telegram : https://t.me/jtrader20
Facebook : https://www.facebook.com/kralovanskyjakub
Instagram : https://www.instagram.com/bitcoin_trader2.0/
Twitter : https://twitter.com/Trader_20_
Web : https://trader20.sk/
E-mail : info@trader20.sk
Youtube kanál : https://www.youtube.com/channel/UCLf520Y_L1DQKURva4npXUA?view_as=subscriber

75486051_1455104544666141_6829501680044736512_n

Mohlo by ťa zaujímať

cart