0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

22.11.2021 Loopring Protocol

Loopring je open source platobný protokol, decentralizovaná výmena (DEX) a riešenie škálovateľnosti vrstvy 2 na Ethereu.

Pomocou technológie zkRollup ponúka Loopring Exchange skúsenosti s obchodovaním, nízkymi poplatkami a bezpečnosťou na úrovni Etherea. Loopring tiež poskytuje základnú technológiu na napájanie škálovateľných DEX a spracovanie tisícok mimo reťazcových požiadaviek v dávkach.

Realizácia transakcií sa overuje pomocou Zero-Knowledge Proof (ZKP). Operácie, ako sú obchody a prevody prebiehajú mimo blockchainu Ethereum, a tak dochádza k výraznému zníženiu poplatkov za gas.

Vďaka riešeniu vrstvy 2 si užívatelia protokolov decentralizovaných financií (DeFi) môžu užívať nízke poplatky a vysoký výkon bez kompromisov v oblasti bezpečnosti. Okrem toho platforma Loopring úspešne replikuje rýchlosť a náklady na úschovné alternatívy a zároveň vytvára DEX, aby prekonali existujúce finančné technológie.

Riešenie škálovania Ethereum navyše nepoužíva externých validátorov ani konsenzus. Platforma, ako taká zdedí úplnú bezpečnosť siete Ethereum. Taktiež protokol Loopring zkRollup je prvým nasadením svojho druhu na Ethereu. Navyše, užívateľské prostriedky chránia pred záväzkami spojenými s centralizovanou devízovou úschovou.

Protokol Loopring je séria inteligentných zmlúv Ethereum a obvodov s nulovými znalosťami (ZK), ktoré odvádzajú výpočty mimo reťazec, aby umožnili vyššiu priepustnosť a minimálne náklady.

Loopring zkRollup používa off-chain Quad-Merkle tree na organizáciu užívateľských zostatkov a histórie obchodov pred rekonštrukciou transakcií v reťazci. Navyše vklady, výbery a vyrovnania sa hromadne spracúvajú, aby sa dosiahol vysoký výkon.

Ako Loopring funguje?

Kľúčovou hodnotou spoločnosti Loopring je špičková kryptografia, ktorú integruje do svojej platformy.

Preto je dôležité poznamenať, že zkRollups sú len jedným z navrhovaných spôsobov, ako urobiť blockchain Ethereum vhodnejším pre aplikácie DeFi. Medzi konkurenčné kryptografické návrhy patria xDai, Matic, Optimistic Rollups a Plasma.

Niektorí zástancovia považujú ZkRollups za sľubné, pretože využívajú známu formu kryptografie nazývanú zero knowledge proof, čo je technika, ktorá umožňuje počítačovému programu potvrdiť údaje bez toho, aby ich skutočne zdieľal.

Napríklad zero knowledge proof môže vládnej agentúre umožniť overiť, že ste starší ako vek potrebný na prístup na webovú stránku bez toho, aby ste prezradili presný dátum narodenia.

Použitím rovnakej techniky zkRollups spája stovky prevodov do jednej transakcie, čo umožňuje rýchle a lacné obchody, aby sa najskôr uskutočnili mimo blockchainu Ethereum.

Tieto transakcie sa potom usadia na blockchaine, kde sa na potvrdenie správnosti transakcií mimo reťazca používa ZKP.

zkRollups

Aby používatelia mohli začať obchodovať na burze Loopring, musia najprv poslať svoje prostriedky do inteligentnej zmluvy riadenej protokolom Loopring.

Odtiaľ výmeny Loopring presúvajú výpočty potrebné na dokončenie obchodov z hlavného blockchainu Ethereum. To zahŕňa informácie, ako sú zostatky na účte používateľa a história objednávok.

Loopring potom vyrovná transakcie na blockchaine Ethereum, aby dokončil obchody medzi používateľmi a prvýkrát spároval obchody mimo reťazca. Tieto obchody sú dávkové, aby sa znížili náklady a zvýšila rýchlosť. Loopring tvrdí, že pomocou tejto techniky dokáže vykonať viac ako 2 000 obchodov za sekundu.

Každá dávka transakcií sa potom pridá do blockchainu Ethereum so ZKP, ktoré umožňujú komukoľvek rekonštruovať transakcie, ktoré sa uskutočnili mimo reťazca.

Používatelia si tak môžu byť istí, že transakcie sú pravé a, že s nimi nemanipulovali nežiaduce strany.

Riešenie škálovateľnosti vrstvy 2

Ethereum je druhým najväčším blockchainom a najvýznamnejší blockchain s podporou inteligentných zmlúv. To znamená, že transakcie môžu trpieť oneskoreniami a vysokými poplatkami za gas v čase vysokého preťaženia siete. Aby sa to napravilo, riešenia vrstvy 2, ako je Loopring, odoberajú výpočty mimo reťazec, aby pomohli zabrániť prekážkam v hlavnom reťazci.

Aplikácia Loopring vrstvy 2 je vysoko výkonná decentralizovaná burza (DEX) s platobnou platformou, knihou objednávok a automatizovaným tvorcom trhu (AMM).

Riešenie vrstvy 2, poháňané protokolom Loopring a Loopring relayer, ponúka super rýchle obchodovanie bez gasu. Od jednotokenových swapov až po vysokofrekvenčné obchodovanie a poskytovanie likvidity poskytuje nákladovo efektívnejšiu metódu transakcií, ako možno dosiahnuť priamo na Ethereum blockchaine.

Dosahuje to bez kompromisov v oblasti bezpečnosti alebo použiteľnosti. Odobratím výpočtov týmto spôsobom sa ekosystém DeFi založený na Ethereu môže škálovať tak, aby vyhovoval požiadavkám masového prijatia pri zachovaní decentralizácie a bezpečnosti.

Zero-Knowledge Proofs (ZKPs)

ZKP je riešenie škálovania Etherea a typ kryptografickej metódy. Umožňuje stranám navzájom si dokázať, že konkrétne údaje sú pravdivé a platné, bez toho, aby odhalili akékoľvek iné informácie ako údaje o platnosti.

Merkle trees

Matematická dátová štruktúra pozostávajúca z hashov z rôznych blokov dát. Slúži, ako súhrn každej transakcie v bloku a umožňuje bezpečné a efektívne overenie transakcií pre veľké dávky dát. Koncept stromov Merkle pochádza od Ralpha Merkla, ktorý si tento nápad patentoval v roku 1979.

Stromy Merkle, známe tiež ako Hash Trees, nájdeme tiež v protokoloch Bitcoin a Ethereum. V tomto type dátovej štruktúry sú všetky transakcie v rámci bloku uložené pomocou digitálneho odtlačku celej dávky transakcií. Stromy Merkle tiež umožňujú používateľom overiť či bola transakcia zahrnutá do konkrétneho bloku.

Loopring Relayer

Backendový systém, ktorý hostí, spravuje a porovnáva objednávky pred ich prechodom cez inteligentné zmluvy. Peňaženka slúži, ako frontend a spolu s relayerom vytvára decentralizovanú výmenu (DEX). Tento systém umožňuje fungovanie zkRollup

Relayer tiež generuje zkSNARK proofs a rollup bloky. Okrem toho je hostiteľom off-chain stromu Merkle a okrem iných funkcií ho aktualizuje spolu s publikovaním údajov a dôkazov pre blockchain Ethereum. Loopring Relayer ma optimalizovaný systém na generovanie dôkazov a párovanie objednávok. Okrem toho môže každý použiť Loopring Relayer na vytváranie decentralizovaných aplikácií bez gasu.

Prečítajte si tiež: Co je ConsenSys?

Distributed AMM (dAMM)

Automatizovaní tvorcovia trhu (AMM) vrstvy 2 často môžu trpieť roztrieštenou likviditou. Čím je likvidita roztrieštenejšia, tým je drahšia.

Spoločnosť Loopring však spolupracuje so spoločnosťou StarkWare na vytvorení distribuovaného AMM (dAMM). dAMM zdieľa likviditu medzi vrstvami, aby vyriešil tento problém pomocou asynchrónneho zdieľania likvidity a poskytol poskytovateľom likvidity viac obchodných príležitostí.

dAMM, je AMM vrstvy 2, ktorý agreguje likviditu v jedinom fonde vrstvy 1 a presadzuje logiku pomocou inteligentnej zmluvy vrstvy 1. Výsledkom je vyššia úroveň kapitálovej efektívnosti a flexibilné možnosti vývoja pri ťažení z bezpečnosti vrstvy 1.

Okrem toho môžu fondy likvidity dAMM fungovať súčasne na viacerých AMM vrstvy 2, čo umožňuje škálovateľnosť a zároveň sa vyhýba fragmentácii likvidity. Navyše táto technológia umožňuje spracovanie transakcií dAMM na viacerých AMM bez potreby povinnej komunikácie.

Navyše, keďže dAMM je dostupný na niekoľkých trhoch, spracováva viac obchodov, ako by to bolo na jednom trhu. V dôsledku toho dAMM generuje viac poplatkov za rovnaké množstvo likvidity, a preto je kapitálovo efektívnejší. Odzrkadľujú to aj sadzby a konzistentnosť cien tokenových swapov, pretože väčšia likvidita vo všeobecnosti umožňuje lepšie ceny.

Loopring Exchange

Kniha objednávok a decentralizovaná burza (DEX) založená na automatizovanom tvorcovi trhu (AMM) na Loopringovej vrstve 2.

Pomocou Loopring Exchange obchodníci profitujú z nízkeho preťaženia, minimálnych poplatkov a vysokého výkonu. Elegantné grafické používateľské rozhranie (GUI) uľahčuje navigáciu, zatiaľ, čo ponúka úplné vlastníctvo aktív bez jediného subjektu alebo centralizovanej strany.

Funguje tiež ako platobná aplikácia, ktorá umožňuje komukoľvek posielať tokeny ETH alebo ERC-20 na akúkoľvek adresu peňaženky Ethereum prostredníctvom riešenia Loopring vrstvy 2 s minimálnymi nákladmi.

Legacy verzia Loopring Exchange je klon populárneho Ethereum DEX alebo Uniswapu. Najnovšia verzia burzy sa však môže pochváliť viacerými typmi obchodovania, vrátane trhov a likvidity fariem.

Loopring Wallet

Mobilná Ethereum peňaženka s funkciou inteligentnej zmluvy a technológiou zkRollup. Podľa Loopring je to prvá aplikácia pre inteligentnú peňaženku s L2 škálovaním a ponúka výkonný zážitok z Etherea vo vrecku.

Používatelia peňaženky Loopring môžu uskutočňovať platby a vymieňať si tokeny pomocou automatického tvorcu trhu Loopring (AMM), stať sa poskytovateľom likvidity (LP) a interagovať s DeFi pomocou mobilného zariadenia. Navyše, tieto služby sú bez gasu.

Peňaženka Loopring je navyše plne samostatná. Peňaženka však odstraňuje seed frázy, ako majú mnohé peňaženky a namiesto toho používa sociálnu obnovu.

Funkcia sociálnej obnovy umožňuje používateľom vybrať si dôveryhodných ľudí, inštitúcie a zariadenia, ktoré budú slúžiť ako strážcovia peňaženky. Ak používateľ stratí prístup k svojmu mobilnému telefónu, môže získať prístup k finančným prostriedkom uloženým v jeho peňaženke za predpokladu, že viac ako 50 % jeho vybraných opatrovníkov je dôveryhodných.

Okrem toho môžu používatelia použiť limity transakcií a vytvárať biele listiny pre dôveryhodné adresy peňaženiek.

Loopring token (LRC)

Protokol Loopring umožňuje vytvorenie nového tokenu LRx pre každý integrovaný reťazec, kde x predstavuje blockchain.

Loopring sa spolieha na algoritmus proof-of-work na overenie a generovanie nových blokov v sieti. Baníci dostávajú odmeny vo forme tokenov Loopring.

Rýchlosť spaľovania LRC zvyšuje nedostatok tokenu spálením časti poplatkov, ktoré pochádzajú z peňaženiek. Spáli aj časť poplatkov baníkov. Obchodníci, ktorí vkladajú kryptomeny Loopring (LRC), majú nárok na nižšie transakčné poplatky na burze Loopring.

Staking LRC

Existujú tri typy stakingu loopringu (LRC):

Protcol staking (globálne)

Každý môže zamknúť LRC, aby získal 70 % poplatkov za protokol Loopring. Neexistuje žiadna minimálna suma, ale tokeny musia zostať zamknuté aspoň 90 dní.

Vklad vlastníka burzy

Vlastník burzy musí vsadiť LRC, aby zaistil bezpečnosť a reputáciu DEX. Minimálna suma je 250 000 LRC, ale v závislosti od typu burzy môže dosiahnuť až 1 milión LRC. Majiteľ burzy musí mať LRC zamknutý počas celej doby trvania burzy na protokole.

Zníženie poplatku za protokol burzy

Vlastník burzy platí protokolové poplatky za objednávky, ale obchodníci musia platiť transakčné poplatky za každý obchod. Obchodníci platia obchodné poplatky v rovnakom tokene ako transakčné, ale môžu byť znížené, keď obchodník zamkne LRC tokeny.

Protokolový staking je vo vývoji a je nedostupný, ale čoskoro bude dostupný po uvoľnení DAO a poistných fondov.

Priaznivci Loopringu však môžu poskytnúť likviditu pre Loopring Exchange ktorémukoľvek z fondov LRC a získať odmeny z poplatkov za protokol.

Zdroj: https://academy.moralis.io/blog/exploring-loopring-and-the-lrc-token , https://www.kraken.com/en-gb/learn/what-is-loopring-lrc , https://beincrypto.com/learn/loopring-lrc/

Disclaimer

Až 13 kryptomien aktualizovaných každý deň, mince so zápalnou šnúrou, fundamenty, vzdelávanie, VIP chat pre všetkých a LIVE ROOM, kde naživo obchodujeme. Kryptomeny jednoducho a zrozumiteľne s Trader2.0

Tento článok patrí firme JKralo s.r.o a je chránený copyrightom. Akéhokoľvek zneužitie (napr. kopírovanie) je trestné! Uverejnené informácie sú autorským dielom a bez súhlasu nie je ďalšie šírenie tohto materiálu povolené.

Kontakt : 
Telegram : https://t.me/jtrader20
Facebook : https://www.facebook.com/kralovanskyjakub
Instagram : https://www.instagram.com/bitcoin_trader2.0/
Twitter : https://twitter.com/Trader_20_
Web : https://trader20.sk/
E-mail : info@trader20.sk
Youtube kanál : https://www.youtube.com/channel/UCLf520Y_L1DQKURva4npXUA?view_as=subscriber

75486051_1455104544666141_6829501680044736512_n

Mohlo by ťa zaujímať

cart