Košík

Dôchodkový systém na Slovensku je postavený na troch základných pilieroch. Tu je ich základná charakteristika.

 1. pilier dôchodkové poistenie
 • Riadi sa zákonom o sociálnom poistení, človek je poistencom.
 • Spravuje ho Sociálna poisťovňa (SP), ktorá vypláca každý mesiac starobné alebo predčasné starobné dôchodky.
 • Priebežný dôchodkový pilier, kde sa nič nesporí. SP iba počas celého života eviduje počet dní, kedy ste dôchodkovo poistení (odvádzate odvody do SP) a výšku odvodov.
 • Tvorí sa z povinných odvodov v Sociálnej poisťovni, kde zamestnávateľ alebo SZČO odvádza 18% z hrubej mzdy.
 • Ak máte II. pilier, tak z odvodov 18% do SP v roku 2020 zostáva 13%, 5% ide do druhý piliera.
 • Význam 1. piliera sa oslabuje kvôli demografickým zmenám (populácia starne), v blízkej budúcnosti už nebude schopný plniť svoje funkcie. Už teraz sa na dôchodky súčasných dôchodcov všetci skladáme cez štátny rozpočet, ktorý dotuje SP cca vo výške 27%
 1. pilier starobné dôchodkové sporenie
 • Riadi sa zákonom o starobnom dôchodkovom sporení a vznikol 1. 1. 2005. človek ej sporiteľom.
 • Kapitalizačný pilier, kde si sporíme na dôchodok z časti povinných odvodov.
 • Je dobrovoľný iba pri vstupe, potom už ho človek má až do dôchodku.Bol už 4-krát otvorený, kedy mohli všetci do neho vstúpiť alebo aj vystúpiť.
 • Sporí sa do dôchodkových fondov na základe zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
 • Nasporené peniaze sú súkromným majetkom sporiteľa.
 • Ak zomrie sporiteľ počas sporenia, všetky peniaze dostane oprávnená osoba alebo zákonní dedičia.
 • Nárok na výplatu dôchodku vzniká dosiahnutím dôchodkového veku podľa zákona (v roku 2020 62 rokov a dnes 62 rokov a 8 mesiacov).
 • Každý človek vo veku od 16 do 35 rokov veku môže vstúpiť do 2. piliera.
 1. pilier doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)
 • Riadi sa zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení, človek je účastníkom.
 • Dobrovoľný pilier, v ktorom si sporíme na dôchodok.
 • Účastník si sporí do dôchodkových fondov na základe účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
 • Zamestnávateľ môže zamestnancovi prispievať na DDS na základe zamestnávateľskej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
 • Príspevky zamestnávateľa sú daňovo zvýhodnené – odpočítateľná položka až do 6% z hrubej mzdy zamestnanca.
 • Účastník DDS má nárok na doplnkový starobný dôchodok po 10 rokoch sporenia a súčasne dovŕšení veku najmenej 62 rokov, čo platí len pre zmluvy o DDS uzavreté od 1.1.2014, staršie zmluvy majú iné podmienky.

Ak vieš PREČO si sporiť na dôchodok a nevieš AKO, rád odpoviem na otázky kralo.sro@gmail.com .

Vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti, rozvoja osobnosti  a myslenia sa aktívne venujem od júla 2015. Som špecialistom na dôchodkový systém SR a zároveň lektorom v tejto oblasti. Žijeme v informačnej dobe, kde  človek by sa mal rozhodovať na základe informácii a v oblasti financií zvlášť. Pochopil som a mnohí ľudia tiež, že je rozdiel si nechať radiť alebo získať informácie a na základe nich sa rozhodnúť.

Kontakt:
e-mail –kralo.sro@gmail.com
Facebook – https://www.facebook.com/lubomir.kralovansky

Ďalšie články od autora

24.02.20 Čo je Lighting Network 1/2

By Technológie No Comments

Keď prvýkrát zverejnil Satoshi Nakamoto whitepaper Bitcoinu v roku 2008, úplne prvá verejná pripomienka k systému, ktorú predložil James A. Donald obsahovala tento riadok: „spôsob, akým chápem váš návrh, sa nezdá byť v mierke na požadovanú veľkosť“. O desať rokov neskôr je škálovateľnosť stále najväčším problémom Bitcoinu, ako aj iných kryptomenových systémov.

Čítať ďalej
Jakub Kraľovanský

Jakub Kraľovanský

Trader 2.0 je môj osobný projekt a zároveň srdcová záležitosť. Po niekoľkých rokoch v kryptomenách som sa rozhodol vytvoriť si vlastnú cestu. Kryptomenám sa venujem od roku 2015 a mojou víziou je šíriť povedomie o kryptomenách medzi bežných ľudí. Trader2.0 je vzdelávací projekt, kde sa zameriavam na prvý kontakt človeka s Bitcoinom až cez návody, tipy a triky, úvod do tradingu až po pokročilé technické analýzy, money management a psychológiu tradingu. Cieľom je uľahčiť ľuďom vstup do kryptomien a napomáhať im pri ich ceste.

Leave a Reply