0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

13.12.2021 Multichainová blockchain sieť Skale

SKALE Network je rozšíriteľná multichainová blockchain sieť, ktorá poskytuje služby pre vývojárov.

Úvod

Ekosystém SKALE má bezpečnosť hlavného reťazca Ethereum a tiež podporuje aj rozsiahlu sieť reťazcov špecifických pre dapp. To umožňuje, aby exkluzívne, rýchle a škálovateľné reťazce fungovali bez obmedzenia gasu. Okrem toho vývojári získajú prístup k decentralizovanému ukladaniu údajov, serverom a prenosom správ, a to všetko z rovnakého reťazca.

Sieť Skale Network tiež rieši problém škálovateľnosti a výkonu, ktorý môže brániť prijatiu technológií založených na blockchaine. Pomocou architektúry špecifickej pre aplikáciu ponúka platforma Skale vysoko modulárnu, konfigurovateľnú sieť blockchainových požiadaviek bez gasu, ktoré má schopnosť spracovať 20 000 transakcií za sekundu (TPS).

Každý z týchto reťazcov má vysokú priepustnosť, nízku latenciu, pokročilé analýzy a náklady sú nižšie ako spustenie dApps priamo na Ethereum. Navyše tieto elastické bočné reťazce kompatibilné s Ethereom používajú konsenzuálny protokol asynchrónnej binárnej byzantskej dohody (Asynchronous Binary Byzantine Agreement) s mechanizmom konsenzu Delegated Proof of Stake (DPoS). Každý bočný reťazec používa sériu uzlov, ktoré vkladajú natívny token SKL na Ethereum, aby zabezpečili každý reťazec.

Okrem toho je každý reťazec kompatibilný s virtuálnym strojom Ethereum (EVM) a bežnými vývojárskymi nástrojmi Ethereum, ako sú Solidity a Truffle Suite. Riadenie siete sa zabezpečuje pomocou série inteligentných zmlúv Etheruem známych ako manažér Skale. Navyše, Skale používa Ethereum bridge s názvom Interchain Messaging Agent (IMA) na umožnenie cross chain prenosov akéhokoľvek štandardu tokenu alebo správy.

Prečítajte si tiež: CIA pracuje na niekoľkých kryptomenových iniciatívach

Skale ekosystém

Sieť Skale slúži ako decentralizovaný cloud, ktorý vývojárom uľahčuje spúšťanie elastických bočných reťazcov kompatibilných s EVM. Tieto postranné reťazce sú modulárne a vysoko konfigurovateľné s nízkou latenciou a vysokou priepustnosťou. Vývojári môžu prispôsobiť rôzne parametre vrátane veľkosti siete, rýchlosti transakcií, bezpečnostných funkcií a kapacity úložiska.

Skupina virtualizovaných poduzlov je vybraná z väčšej skupiny uzlov v rámci siete na dohľad nad operáciami. Vybrané uzly zdieľajú výpočtové zdroje s postrannými reťazcami. Navyše môžu komunikovať s ostatnými reťazcami v sieti pomocou medzireťazcového protokolu.

Tradičné postranné reťazce majú často lepší výkon a nižšiu latenciu ako reťazce vrstvy 1, pretože používajú menšiu sieť uzlov. Sieť Skale rieši tento problém pomocou združeného modelu overovania. Tento model ťaží z veľkej skupiny validačných uzlov, ktoré využívajú náhodné prideľovanie uzlov a rotáciu na ďalšie zvýšenie bezpečnosti a minimalizáciu potenciálu zlých aktérov v celej sieti.

Okrem toho musia validátori zamknúť značný počet tokenov SKL. Validátori sú teda ekonomicky motivovaní konať čestne. Na prevádzkovanie postranného reťazca používatelia zamykajú tokeny SKL do série inteligentných zmlúv na hlavnej sieti Ethereum s názvom SKALE Manager. Tieto inteligentné zmluvy sa tiež starajú o infláciu tokenov, výplaty validátorov a monitorovanie výkonu uzla.

Navyše používa kryptografické podpisy Boneh Lynn Shacham (BLS). To umožňuje sieti profitovať zo zvýšenia výkonu bez kompromisov v oblasti bezpečnosti.

Sidechains na Skale network

Vedľajšie reťazce fungujú ako nezávislé blockchainy, ktoré sa integrujú do svojej materskej siete alebo hlavného reťazca. Bočné reťazce využívajú obojsmernú komunikáciu medzi týmito dvoma sieťami na udržanie inteligentnej zmluvnej komunikácie, čím sa stávajú interoperabilnými.

Najbežnejšia funkcia bočného reťazca zahŕňa dávkovanie sieťových transakcií a ich vykonávanie na bočnom reťazci pred ich vrátením do hlavného reťazca na konečné hromadné potvrdenie. To exponenciálne zvyšuje rýchlosť a škálovateľnosť hlavnej siete.

Postranné reťazce poskytujú množstvo výhod, keď sú pripojené k hlavným reťazcom.

Testovanie

Vedľajšie reťazce umožňujú vývojárom testovať nový a potenciálne nestabilný softvér bez rizika ovplyvnenia hlavného reťazca. Ak napríklad projekt najskôr spustí novú iteráciu dApp na vedľajšom reťazci a zlyhá, poškodenie neovplyvní poprednú aplikáciu používanú v hlavnom reťazci.

Priepustnosť

Vývojári môžu nasadiť dApps na bočné reťazce, aby sa znížilo preťaženie hlavného reťazca. Napríklad v čase preťaženia siete sa poplatky za gas zvyšujú, čím sú transakcie nákladné a časovo náročné. Vedľajšie reťazce presúvajú sieťovú aktivitu z hlavného reťazca, čo znižuje poplatky za gas.

Bezpečnosť

Vedľajšie reťazce ako nezávislé blockchainy zodpovedajú za svoju bezpečnosť. V prípade hacknutia je zraniteľný iba bočný reťazec a nemá žiadny vplyv na hlavný reťazec.

SKALE Protocol

Protokol slúži ako elastický blockchain novej generácie založený na Proof of Stake (PoS). Účastníci musia vsadiť natívny token SKL, aby mohli využívať sieť. V súlade s tým dostávajú motiváciu konať čestne, pretože ich podiel by bol znížený, ak by konali zlomyseľne, alebo ak by neudržali prevádzkyschopnosť.

Protokol tiež používa algoritmický systém partnerského hodnotenia na presadzovanie štandardov latencie. V tomto systéme sú validátori siete menovaní do skupiny po 24 validátoroch. Títo partneri monitorujú sieťové aktivity a zaznamenávajú informácie týkajúce sa dostupnosti a latencie.

Okrem toho môžu držitelia tokenov SKL delegovať tokeny validátorom siete, ktorí neprekročili maximálny limit vkladu. Validátori aj delegáti môžu zarábať pasívny príjem s kryptomenami pri zabezpečení siete. Delegáti však dostávajú menej odmien ako overovatelia.

Konsenzus

Protokol SKALE využíva mechanizmus konsenzu Proof of Stake a Asynchrónnu binárnu byzantskú dohodu (ABBA). Mnohé protokoly distribuovaného konsenzu sa spoliehajú na voľbu lídra, ktorý navrhne blok siete na dosiahnutie konsenzu.

Konsenzus protokolu však umožňuje všetkým virtualizovaným poduzlom navrhovať bloky. Na to, aby boli virtualizované poduzly prijaté a zapojené do blockchainu, musia mať nadpolovičnú väčšinu podpisov.

Virtualizované poduzly

Protokol využíva virtualizovanú architektúru poduzlov, ktorá umožňuje každému uzlu spustiť niekoľko elastických bočných reťazcov súčasne. Táto architektúra uľahčuje náročnosť výkonu a môže konkurovať centralizovaným systémom s úplnou modularitou a konfigurovateľnosťou.

SKALE Manager

Manager je vstupným bodom ku všetkým inteligentným kontraktom v rámci ekosystému SKALE. Organizuje všetky funkcie všetkých entít v sieti, vrátane vytvárania elastických bočných reťazcov a vytvárania/deštrukcie uzlov. Tiež organizuje smart kontrakty na Ethereum mainnet, kde vyberá uzly pre nové elastické bočné reťazce.

Riadenie

Sieť používa model decentralizovaného riadenia, aby sa zabezpečilo, že účastníci siete budú mať možnosť vyjadriť sa k budúcim zmenám protokolu. Nadáciu Network of Decentralized Economics (N.O.D.E) založila spoločnosť SKALE Labs, materská spoločnosť siete SKALE Network a je riadiacim orgánom ekosystému SKALE.

Nadácia N.O.D.E dohliada na voľbu zástupcov siete, aby sa uľahčil hladký priebeh postupov riadenia. Medzi týchto zástupcov patria overovatelia siete, vývojári a ďalší členovia komunity.

Uzly a elastické bočné reťazce

Rovnako ako iné verejné blockchainy, sieť SKALE využíva sieť decentralizovaných uzlov na zabezpečenie transakčných aktivít v sieti. Uzlová sieť je rozdelená na uzlové jadrá a poduzly. Každé jadro uzla SKALE dohliada na výpočtové a úložné zdroje uzla, monitoruje dostupnosť, latenciu a poskytuje vlastníkom uzlov rozhranie na výber, vkladanie alebo nárokovanie tokenov SKALE.

V rámci týchto uzlov využíva protokol SKALE poduzly. Tieto virtualizované poduzly majú dynamickú veľkosť, čo uľahčuje elasticitu siete. Zapojené poduzly do konsenzu, prevádzkujú EVM a uľahčujú medzireťazcovú komunikáciu.

Sieť využíva to, čo nazýva mechanizmus elastickej kapacity, ktorý virtuálne rozdeľuje uzly siete. Virtualizované poduzly umožňujú každému uzlu spustiť viacero vedľajších reťazcov súčasne. Keď chce používateľ vytvoriť elastický bočný reťazec, SKALE manažér uľahčuje prístup k ekosystému inteligentných zmlúv z hlavnej siete Ethereum.

Používatelia si vyberú veľkosť svojho reťazca, konsenzuálny protokol, virtuálny stroj, hlavný blockchain a ďalšie bezpečnostné opatrenia.

S cieľom pomôcť používateľom určiť ich rozpočet a požiadavky na zdroje manažér SKALE automaticky priradí 16 virtualizovaných poduzlov každému poduzlu pomocou 1/128 (malý), 1/16 (stredný) alebo 1/1 (veľký) zdrojov každého jadrového uzla. Používatelia môžu tieto nastavenia upraviť podľa svojich potrieb.

Keď je konfigurácia prijateľná, používatelia zašlú platbu manažérovi SKALE na dobu, počas ktorej si chcú prenajať sieťové zdroje potrebné na údržbu svojho elastického bočného reťazca.

Keď manažér SKALE spracuje požiadavku, vytvorí sa elastický bočný reťazec. Ak v čase žiadosti nie sú v sieti dostatočné zdroje, žiadosť sa zruší a používateľ bude upozornený.

Skale token

Token SKL je pomocný token používaný na podporu nasadzovania aplikácií a bezpečnosti siete. Vývojári nakupujú nezávislé blockchainy alebo SKALE S-Chains s tokenmi SKL na spustenie svojich dApps. Tokeny SKL sa tiež používajú na delegovanie a vkladanie na zabezpečenie siete. Stakeri a delegáti získavajú odmeny výmenou za uzamknutie svojich tokenov v sieti.

ERC-777 je tokenový štandard založený na Ethereu, ktorý je spätne kompatibilný s populárnejším štandardom ERC-20, čo znamená, že všetky aplikácie Ethereum s podporou ERC-20 môžu tiež podporovať tokeny ERC-777.

Cieľom tohto novšieho štandardu je zlepšiť niektoré nedostatky ERC-20, najmä jeho nemožnosť použiť token ako spúšťač funkcie inej inteligentnej zmluvy. Jedinou nevýhodou ERC-777 je, že vytvorenie novej zmluvy o tokenoch môže byť relatívne drahé z hľadiska nákladov na gas.

Sieť SKALE dokáže využívať SKL token na staking aj delegovanie vďaka podpore funkcií štandardu ERC-777. Na rozdiel od ERC-20, delegátor používajúci SKL nemusí posielať tokeny do samostatnej inteligentnej zmluvy delegovania. Namiesto toho môžu zdieľať svoj zabezpečený delegovací kľúč s poskytovateľom stakingu a zároveň ukladať tokeny do peňaženky.

Zdroj: https://academy.moralis.io/blog/exploring-skale-network-and-the-skl-token , https://messari.io/asset/skale-network/profile/token-usage , https://www.gemini.com/cryptopedia/skale-network-skl-coin-ethereum-dapps-skl-crypto#section-skale-nodes-and-elastic-sidechains

Disclaimer

Až 13 kryptomien aktualizovaných každý deň, mince so zápalnou šnúrou, fundamenty, vzdelávanie, VIP chat pre všetkých a LIVE ROOM, kde naživo obchodujeme. Kryptomeny jednoducho a zrozumiteľne s Trader2.0

Tento článok patrí firme JKralo s.r.o a je chránený copyrightom. Akéhokoľvek zneužitie (napr. kopírovanie) je trestné! Uverejnené informácie sú autorským dielom a bez súhlasu nie je ďalšie šírenie tohto materiálu povolené.

Kontakt : 
Telegram : https://t.me/jtrader20
Facebook : https://www.facebook.com/kralovanskyjakub
Instagram : https://www.instagram.com/bitcoin_trader2.0/
Twitter : https://twitter.com/Trader_20_
Web : https://trader20.sk/
E-mail : info@trader20.sk
Youtube kanál : https://www.youtube.com/channel/UCLf520Y_L1DQKURva4npXUA?view_as=subscriber

75486051_1455104544666141_6829501680044736512_n

Mohlo by ťa zaujímať

cart