0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

08.02.20 P2P siete

Dnes sa opäť v tehcnikcom okienku pozrieme na to čo sú to P2P siete a ako fungujú?

Peer-to-peer (doslova rovný s rovným), P2P alebo klient-klient je označenie typu počítačových sietí, v ktorej spolu komunikujú priamo jednotliví klienti (užívatelia). Opakom je klient-server, v ktorej jednotliví klienti komunikujú vždy s centrálnym serverom alebo servery, prostredníctvom ktorého aj komunikujú s inými klientmi, ak je to potrebné. Čistá P2P architektúra vôbec pojem server nepozná, všetky uzly siete sú si rovnocenné (a pôsobí súčasne ako klienti aj servery pre iných klientov). V praxi sa však často pre zjednodušenie návrhu v protokole objavujú špecializované servery, ktoré však slúžia len pre počiatočné nadviazanie komunikácie, "zoznámenie" klientov navzájom, napr. ako proxy server v prípade, že spolu z nejakého dôvodu nemôžu koncové uzly komunikovať priamo.

Architektúra P2P (peer-to-peer)

Výhodami tejto architektúry je jednoznačne jej robustnosť (sieť nie je limitovaná počtom užívateľov). Škálovateľnosť a spoľahlivosť, ktorú P2P siete ponúkajú, je vyžadovaná v každom sieťovom prostredí. Tento systém je navrhnutý, aby dokázal zvládať ako replikáciu, tak aj samoorganizovanie. Máme možnosť využiť centralizovaný i decentralizovaný prístup. Vybudovanie takejto siete je menej finančne náročné. Veľkou výhodou je i priama spolupráca klientov.

Je samozrejmé, že takýto systém ma aj svoje nevýhody. Vďaka decentralizácii máme horšiu možnosť kontroly nad tokom dát. Distribuovanosť zdrojov občas spôsobuje ich nedostupnosť, čo nie je žiadúce. V tomto systéme sú kladené na klientov (uzly) omnoho väčšie požiadavky ako v prípade modelu klient-server. Nasadzované technológie nie sú často vyvinuté dostatočne, prípadne nie sú správne pochopené a implementované. Na záver, jednou z najväčších nevýhod je náročná správa bezpečnosti tejto architektúry.

Aké by preto mala mať P2P optimálne vlastnosti?

  • Škálovateľnosť, čo je schopnosť systému vyrovnať sa s požiadavkami na zvýšenie napríklad výkonu, šírky pásma.
  • Výkonnosť, ktorá je určovaná časovou odozvou na nejaký podnet.
  • Spravodlivosť, ktorou sieť distribuuje požadovaný výkon úmerne medzi klientov podľa ich okamžitej potreby.
  • Integrita a autenticita, je schopnosťou systému udržovať korektný stav siete.
  • Bezpečnosť, čo je stupeň, ktorý určuje schopnosť siete odolať útoku.
  • Dostupnosť je schopnosť siete zaručiť prístup k službám, ktoré poskytuje.

So zvyšujúcim sa počtom uzlov sa zvyšuje aj kapacita a robustnosť celého systému. Toto neplatí pre architektúru klient-server s obmedzeným počtom serverov. So zvyšujúcim sa počtom uzlov môže klesať šírka pásma dátového toku všetkým užívateľom.

Distribuovaný princíp P2P sietí zabezpečuje veľkú robustnosť pri výpadku alebo zlyhaní akéhokoľvek uzlu replikáciou dát mnohým užívateľom (najmä v tzv. čistých P2P sieťach). Vyhľadanie dát nezávisí na žiadnom centralizovanom serveri. P2P siete sú vhodné, ak plánujeme prepojiť veľmi veľa užívateľov a popri tom chceme dosiahnuť čo najväčšiu spoľahlivosť s nízkymi nákladmi.

Aký záver nám vyplýva? Dôležitý cieľ P2P sieti je, aby klienti (uzly, peers) poskytovali zdroje, šírku pásma, diskové kapacity a výpočtovú silu spravodlivo so zaručením bezpečnosti, integrity, autenticity (dôvernosti) a dostupnosti.

Rozdelenie P2P sieti

 a) Čisté (Pure) P2P - tieto siete sa vyznačujú úplnou decentralizáciou. V komunikácii takejto siete nevystupuje žiaden nadradený server. Preto každý uzol vystupuje ako klient i server zároveň. Tieto uzly majú všetky základné schopnosti rovnaké a ponúkajú podobné služby.

 b) Sprostredkovaná (Mediated) P2P - Hlavným rysom takejto siete je centrálny server, ktorý udržiava informácie o uzloch v sieti, odpovedá na dotazy (napr. adresy, identifikátory súborov, zoznam prostriedkov), vyhľadáva požadované súbory (prípadne haše), smeruje (routing) požiadavky a dáta a stará sa o optimalizovanie výkonu siete. Uzly informujú server o súboroch a službách, ktoré ponúkajú (zdieľajú), pretože centrálny server ich neuchováva.

 c) Hybridná (Hybrid) P2P - Táto architektúra zahrňuje charakteristiky čistých i sprostredkovaných P2P sietí. Komunikácia viacerých serverov napomáha koordinácii a efektivite dátového prenosu.

Zdroje:

Furdek Š. - Bezpečnosť Peer to Peer systémov

wikipedia.org, pripojsa.sk, freepctech.com

Disclaimer

Až 13 kryptomien aktualizovaných každý deň, mince so zápalnou šnúrou, fundamenty, vzdelávanie, VIP chat pre všetkých a LIVE ROOM, kde naživo obchodujeme. Kryptomeny jednoducho a zrozumiteľne s členstvom Trader2.0

Tento článok patrí firme JKralo s.r.o a je chránený copyrightom. Akéhokoľvek zneužitie (napr. kopírovanie) je trestné! Uverejnené informácie sú autorským dielom a bez súhlasu nie je ďalšie šírenie tohto materiálu povolené.

???? Kontakt : 
Telegram : https://t.me/jtrader20
Facebook : https://www.facebook.com/kralovanskyjakub
Instagram : https://www.instagram.com/jakub_kralovansky/?hl=sk
Web : https://trader20.sk/
E-mail : info@trader20.sk
Youtube kanál : https://www.youtube.com/channel/UCLf520Y_L1DQKURva4npXUA?view_as=subscriber

75486051_1455104544666141_6829501680044736512_n

Mohlo by ťa zaujímať

cart