0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

07.01.21 Čo robí blockchain bezpečným?

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]Blockchainy sú zabezpečené pomocou rôznych mechanizmov, ktoré zahŕňajú pokročilé kryptografické techniky a matematické modely správania a rozhodovania. Technológia blockchain je základnou štruktúrou väčšiny systémov kryptomien, čo bráni duplikovaniu alebo zničeniu tohto druhu digitálnych peňazí. Využitie technológie blockchain sa skúma aj v iných kontextoch, kde je veľmi cenná nemennosť a bezpečnosť údajov. Niekoľko príkladov zahŕňa úkon zaznamenávania a sledovania charitatívnych darov, lekárske databázy a správu dodávateľského reťazca. Zabezpečenie blockchainu však zďaleka nie je jednoduchý predmet. Preto je dôležité porozumieť základným koncepciám a mechanizmom, ktoré týmto inovatívnym systémom poskytujú silnú ochranu.

Koncepty nemennosti a konsenzu

Aj keď do bezpečnosti spojenej s blockchainom hrá veľa funkcií, dvoma z najdôležitejších sú koncepty konsenzu a nemennosti. Konsenzus sa týka schopnosti uzlov v distribuovanej blockchainovej sieti dohodnúť sa na skutočnom stave siete a na platnosti transakcií. Typicky je proces dosiahnutia konsenzu závislý od takzvaných konsenzuálnych algoritmov.

Nemennosť na druhej strane označuje schopnosť blockchainov zabrániť zmenám transakcií, ktoré už boli potvrdené. Aj keď tieto transakcie často súvisia s prevodom kryptomien, môžu odkazovať aj na záznam iných nepeňažných foriem digitálnych údajov.

Kombinácia, konsenzus a nemennosť poskytujú rámec pre bezpečnosť dát v blockchainových sieťach. Zatiaľ čo konsenzuálne algoritmy zabezpečujú dodržiavanie pravidiel systému a súhlas všetkých zúčastnených strán s aktuálnym stavom siete - nemennosť zaručuje integritu údajov a záznamov transakcií po potvrdení platnosti každého nového bloku údajov.

Úloha kryptografie v bezpečnosti blockchainu

Blockchainy sa pri dosahovaní svojej bezpečnosti dát veľmi spoliehajú na kryptografiu. V tejto súvislosti majú zásadný význam takzvané kryptografické hashovacie funkcie. Hashovanie je proces, pri ktorom algoritmus (hashovacia funkcia) prijíma vstupné údaje akejkoľvek veľkosti a vracia výstup (hash), ktorý obsahuje predvídateľnú a pevnú veľkosť (alebo dĺžku).

Bez ohľadu na veľkosť vstupu bude mať výstup vždy rovnakú dĺžku. Ak sa ale zmení vstup, bude výstup úplne iný. Ak sa však vstup nezmení, výsledný hash bude vždy rovnaký - bez ohľadu na to, koľkokrát spustíte hash funkciu.

V rámci blockchainov sa tieto výstupné hodnoty, známe ako hash, používajú ako jedinečné identifikátory dátových blokov. Hodnota hash každého bloku sa generuje vo vzťahu k hodnote hash predchádzajúceho bloku a to vytvára reťazec prepojených blokov. Hodnota hash bloku závisí od údajov obsiahnutých v tomto bloku čo znamená, že akákoľvek zmena údajov by si vyžadovala zmenu hash bloku.

Ako to funguje?

Preto sa hash každého bloku generuje na základe údajov obsiahnutých v tomto bloku a hash predchádzajúceho bloku. Tieto identifikátory hash hrajú hlavnú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti a nemennosti blockchainu.

Hashovanie sa využíva aj v konsenzuálnych algoritmoch používaných na validáciu transakcií. Napríklad na bitcoinovom blockchaine využíva algoritmus Proof of Work (PoW) hashovaciu funkciu nazvanú SHA-256. Ako už z názvu vyplýva, SHA-256 prijíma údaje a vracia hash, ktorý je dlhý 256 bitov alebo 64 znakov.

Okrem zabezpečenia ochrany záznamov o transakciách v účtovných knihách hrá kryptografia tiež úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti peňaženiek používaných na ukladanie jednotiek kryptomien. Spárovaný verejný a súkromný kľúč, ktorý používateľom umožňuje prijímať a odosielať platby, sa vytvára pomocou asymetrickej kryptografie alebo kryptografie verejného kľúča. Súkromné kľúče sa používajú na generovanie digitálnych podpisov pre transakcie, vďaka čomu je možné overiť vlastníctvo odosielaných mincí.

Aj keď špecifiká presahujú rámec tohto článku, povaha asymetrickej kryptografie bráni komukoľvek okrem držiteľa súkromného kľúča v prístupe k finančným prostriedkom uloženým v peňaženke danej kryptomeny, čím tieto prostriedky udržuje v bezpečí, kým sa ich majiteľ nerozhodne minúť (pokiaľ kľúč nie je zdieľaný alebo kompromitovaný).

Kryptoekonómia

Okrem kryptografie hrá pri udržiavaní bezpečnosti blockchainových sietí úlohu aj relatívne nový koncept známy ako kryptoekonómia. Súvisí to so študijným odborom známym ako teória hier, ktorý matematicky modeluje rozhodovanie racionálnych aktérov v situáciách s vopred definovanými pravidlami a odmenami. Zatiaľ čo tradičnú teóriu hier je možné široko aplikovať na rôzne prípady, kryptoekonómia konkrétne modeluje a popisuje správanie uzlov na distribuovaných blockchainových systémoch.

Stručne povedané, kryptoekonómia je štúdium ekonómie v rámci blockchainových protokolov a možných výsledkov, ktoré môže ich dizajn prezentovať na základe správania sa jej účastníkov. Bezpečnosť prostredníctvom kryptoekonómie je založená na predstave, že systémy blockchain poskytujú uzlom väčšie stimuly k čestnému konaniu, ako k prijímaniu škodlivého alebo chybného správania. Dobrým príkladom tejto motivačnej štruktúry je opäť konsenzuálny algoritmus Proof of Work používaný pri ťažbe Bitcoinu.

Prečítajte si aj : Čo je hashovanie?

Keď Satoshi Nakamoto vytvoril rámec pre ťažbu bitcoinov, bol zámerne navrhnutý ako nákladný a na zdroje náročný proces. Vďaka svojej zložitosti a výpočtovým nárokom vyžaduje ťažba PoW značné investície peňazí a času - bez ohľadu na to, kde a kto je ťažobný uzol. Preto takáto štruktúra poskytuje silnú prekážku pre škodlivú činnosť a významné stimuly pre čestnú ťažobnú činnosť. Nečestné alebo neefektívne uzly budú rýchlo vylúčené z blockchainovej siete, zatiaľ čo čestní a efektívni ťažiari majú potenciál získať značné blokové odmeny.

Táto rovnováha rizík a odmien tiež poskytuje ochranu pred potenciálnymi útokmi, ktoré by mohli narušiť konsenzus tým, že sa väčšinová hashovacia rýchlosť blockchainovej siete dostane do rúk jednej skupiny alebo subjektu. Takéto útoky, známe ako 51% útoky, môžu byť pri úspešnom vykonaní mimoriadne škodlivé. Vzhľadom na konkurencieschopnosť ťažby typu Proof of Work a veľkosť bitcoinovej siete je pravdepodobnosť, že zlomyseľný hráč získa kontrolu nad väčšinou uzlov extrémne minimálna.

Ďalej, náklady na výpočtový výkon potrebný na dosiahnutie 51% kontroly nad obrovskou blockchainovou sieťou by boli astronomické, čo by poskytlo okamžitú de motiváciu na vykonanie takej veľkej investície za relatívne malú potenciálnu odmenu. Táto skutočnosť prispieva k charakteristike blockchainov známej ako Byzantine Fault Tolerance (BFT), čo je v podstate schopnosť distribuovaného systému pokračovať v normálnej práci aj, keď dôjde k  zneužitiu niektorých uzlov.

Pokiaľ náklady na založenie väčšiny škodlivých uzlov zostanú neúnosné a budú existovať lepšie stimuly pre čestnú činnosť, bude systém schopný prosperovať bez výrazného narušenia. Stojí však za zmienku, že malé blockchainové siete sú určite náchylné na väčšinový útok, pretože celková hash rýchlosť venovaná týmto systémom je podstatne nižšia ako v prípade Bitcoinu.

Zhrnutie

Vďaka kombinovanému použitiu teórie hier a kryptografie sú blockchainy schopné dosiahnuť vysokú úroveň bezpečnosti ako distribuované systémy. Rovnako ako takmer vo všetkých systémoch je dôležité, aby sa tieto dve oblasti vedomostí správne uplatňovali. Na vybudovanie spoľahlivej a efektívnej siete kryptomien je nevyhnutná opatrná rovnováha medzi decentralizáciou a bezpečnosťou.

Pretože sa použitia blockchainu neustále vyvíjajú, budú sa meniť aj ich bezpečnostné systémy, aby vyhovovali potrebám rôznych aplikácií. Napríklad súkromné ​​blockchainy, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú pre obchodné podniky sa spoliehajú oveľa viac na bezpečnosť prostredníctvom kontroly prístupu ako na mechanizmy teórie hier (kryptoekonómia), ktoré sú pre bezpečnosť väčšiny verejných blockchainov nevyhnutné.

Zdroje: academy.binance.com, technologyreview.com, fraedom.com
Disclaimer

Až 13 kryptomien aktualizovaných každý deň, mince so zápalnou šnúrou, fundamenty, vzdelávanie, VIP chat pre všetkých a LIVE ROOM, kde naživo obchodujeme. Kryptomeny jednoducho a zrozumiteľne s Trader2.0

Tento článok patrí firme JKralo s.r.o a je chránený copyrightom. Akéhokoľvek zneužitie (napr. kopírovanie) je trestné! Uverejnené informácie sú autorským dielom a bez súhlasu nie je ďalšie šírenie tohto materiálu povolené.

Kontakt : 
Telegram : https://t.me/jtrader20
Facebook : https://www.facebook.com/kralovanskyjakub
Instagram : https://www.instagram.com/bitcoin_trader2.0/
Web : https://trader20.sk/
E-mail : info@trader20.sk
Youtube kanál : https://www.youtube.com/channel/UCLf520Y_L1DQKURva4npXUA?view_as=subscriber

75486051_1455104544666141_6829501680044736512_n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Mohlo by ťa zaujímať

cart